e-kniha
Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení

Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení

Adam, RobertBeneš, MartinBozděchová, IvanaJínová, PavlínaMartínek, FrantišekProkšová, HanaSaicová Římalová, Lucie

e-kniha, 1. vydání
vydáno: září 2014
ISBN: 978-80-246-2633-8
formáty e-knihy PDF

Anotace

Publikace je ke stažení ZDARMA ve formátu PDF.

Příručka Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení nabízí základní výklad ke čtyřem lingvistickým disciplínám (morfematika, slovotvorba, morfologie a syntax), jednotlivé části jsou vždy doprovázené řadou příkladů, a ke každé vykládané disciplíně je uvedeno několik cvičení (včetně klíče). Výklady nemají být komplexním popisem příslušné roviny českého jazyka, jsou zacíleny k tomu, aby na jejich základě čtenáři-studenti zdokonalili svou dovednost jazykového rozboru.
Vedle získání základní orientace v jazykovém systému češtiny a vedle rozvoje dovednosti jazykové analýzy si musí začínající odborník na češtinu rovněž osvojit základní jazykovědnou terminologii – k tomuto účelu je na závěr příručky zařazen terminologický slovník s příslušnými hesly.

Ke stažení