tištěná kniha e-kniha
Příručka k morfologii češtiny

Příručka k morfologii češtiny

Výklad a cvičení s řešeními

Adam, Robert

témata: bohemistika, lingvistika

brožovaná, 100 str., 4. vydání
vydáno: únor 2023
ISBN: 978-80-246-5536-9
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

Tato vysokoškolská příručka je určena posluchačům bakalářského stupně studia bohemistiky; navazuje na souběžně vydávané Gramatické rozbory češtiny. Jejím obsahem je víceméně ucelený popis funkčního tvarosloví současné (zejména spisovné) češtiny. Zvlášť pojednává o morfologických kategoriích (nejprve jmenných, pak slovesných) a o slovních druzích (neohebných, jmenných a nakonec o slovesech). Formální morfologii se věnuje jen obecně. Ke každému tématu přináší i několik cvičení, včetně klíče.