tištěná kniha
Příručka k morfologii češtiny

Příručka k morfologii češtiny

Výklad a cvičení s řešeními

Adam, Robert

témata: bohemistika, lingvistika

brožovaná, 96 str., 3. vydání
vydáno: květen 2022
ISBN: 978-80-246-5211-5
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Tato vysokoškolská příručka je určena posluchačům bakalářského stupně studia bohemistiky; navazuje na souběžně vydávané Gramatické rozbory češtiny. Jejím obsahem je víceméně ucelený popis funkčního tvarosloví současné (zejména spisovné) češtiny. Zvlášť pojednává o morfologických kategoriích (nejprve jmenných, pak slovesných) a o slovních druzích (neohebných, jmenných a nakonec o slovesech). Formální morfologii se věnuje jen obecně. Ke každému tématu přináší i několik cvičení, včetně klíče.