e-kniha
Morfologie

Morfologie

Příručka k povinnému předmětu bakalářského studia oboru ČJL

Adam, Robert

e-kniha, 1. vydání
vydáno: leden 2015
ISBN: 978-80-246-2800-4
formáty e-knihy PDF

Anotace

Publikace je ke stažení ZDARMA ve formátu PDF.

Obsahem příručky Morfologie je víceméně ucelený popis funkčního tvarosloví současné (zejména spisovné) češtiny; formální morfologii se věnuje jen obecně, neuvádí paradigmata jednotlivých ohýbacích typů ani popisy nepravidelností ve flexi. V oblasti morfologických kategorií volí spíše formální než sémantický přístup. Do značné míry vychází z obvyklého pojetí morfologie češtiny, tak jak je obsaženo v běžně dostupných mluvnicích a kompendiích (Mluvnice češtiny 2, Encyklopedický slovník češtiny, Příruční mluvnice češtiny a Čeština – řeč a jazyk).
Tato příručka má charakter vysokoškolské učebnice; je určena posluchačům povinné přednášky z morfologie, která je součástí studijního plánu bakalářského oboru český jazyk a literatura na FF UK v Praze.

Ke stažení