e-kniha
Modelové otázky z biologie pro přijímací zkoušky

Modelové otázky z biologie pro přijímací zkoušky

témata: přírodní vědy – biologie, lékařské vědy

e-kniha, 1. vydání
vydáno: listopad 2019
ISBN: 978-80-246-4444-8
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 170 Kč

E-shop

Anotace

Soubor modelových otázek je určen zájemcům o magisterské i bakalářské studium na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a slouží především k opakování poznatků získaných středoškolským studiem biologie. Zadání a tematika otázek určují rozsah požadovaných znalostí, které by měl uchazeč ovládat.