tištěná kniha
Ve jménu života vašeho...

Ve jménu života vašeho...

kolektiv autorů,

témata: historie – 20. století

brožovaná, 116 str., 1. vydání
vydáno: leden 2019
ISBN: 978-80-246-4250-5
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Studentský sborník Ve jménu života vašeho... patřil v roce 1991 mezi první publikace našeho nakladatelství. Tehdy přelomová kniha přinesla množství dobových dokumentů a svědectví připomínajících čin Jana Palacha, Jana Zajíce a Evžena Plocka a reflektovala události Palachova týdne, jimiž v lednu 1989 začaly veřejné protirežimní aktivity nezávislých iniciativ nabývat celospolečenského dosahu.
Po téměř třiceti letech vychází sborník v nové grafické úpravě a doplněný o texty evangelického faráře Miloše Rejchrta, socioložky Jiřiny Šiklové a historika Jakuba Jareše, které rozšiřují původní blok statí a úvah (Jindřich Chalupecký, Ladislav Hejdánek, Josef Zvěřina aj.). Jeho vydáním si připomínáme padesát let od smrti Jana Palacha a dalších sebeupálených i výročí listopadového boje za svobodu a demokracii a další ideály, v nichž jejich odkaz došel naplnění.
V knize jsou reprodukovány fotografie Dagmar Hochové, Miloše Schmiedbergera a Lubomíra Kotka a řada archivních materiálů.