Kalendář akcí

čtvrtek, 06. 10. 2022 od 19:00, Kavárna Na Boršově

Uvedení knihy: Město v bouři

Ve čtvrtek 6. října se v Kavárně Na Boršově uskutečnilo uvedení nejnovější knihy Richarda Biegela Město v bouři.

Knihu společně s autorem Richardem Biegelem uvedli děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Eva Lehečková a historik umění Rostislav Švácha.

Ve druhé části večera zazněla jazzová improvizace Jiřího Růžičky, Jana Štolby a Víta Fialy.

Město v bouři

Urbanismus a architektura historického centra Prahy 1830–1970

Richard Biegel ve své nově knize představuje urbanistické a architektonické osudy historického centra Prahy v období, kdy se měnilo z malebného historického souměstí v ambiciózní velkoměsto. Téma otevírají první romantické zásahy, které městu daly nábřeží a promenády. V poměrně dramatickém protikladu následuje období radikální asanace, která znamenala demolici celých čtvrtí domů a vyvolala neméně radikální reakci ochránců „staré Prahy“. Samostatnou kapitolu představuje doba pozoruhodných meziválečných proměn města v metropoli nového státu, stejně jako temné protektorátní období megalomanských urbanistických plánů. S poválečnou euforií přicházejí nejen nové představy a sny, ale také brzký nástup komunistické totality, jejíž urbanistické vize jako by přímo navazovaly na protektorátní projekty. Finále knihy pak tvoří období let 1958–1970, které přineslo nejen návrat modernismu, ale také zásadní diskuse, jakou roli má vlastně historické centrum v organismu moderního města hrát.
Překotné formování metropole otřáslo téměř vším, co staleté město do té doby představovalo. Práce proto sleduje nejen zrod a prosazení nových idejí, ale také čím dál silnější vědomí památkové hodnoty města, které v roce 1971 vyvrcholí jeho prohlášením za Pražskou památkovou rezervaci. Bylo-li to možné, dostávají v textu slovo přímo aktéři jednotlivých diskusí a ideových bojů. Jejich prostřednictvím lze nejlépe pochopit nejen dobové postoje a dilemata, ale také hlubokou vnitřní kontinuitu, která se s odstupem let ukazuje jako mnohem významnější, než by se z klipovitého střídání architektonických stylů i politických režimů mohlo na první pohled zdát.

fotograf: Vladimír Šigut, Hynek Glos

Fotogalerie