Kalendář akcí

čtvrtek, 09. 05. 2019 od 09:00, Výstaviště Praha

Svět knihy Praha 2019

Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha si jako čestného hosta 25. ročníku vybral Latinskou Ameriku. Od 9. do 12. května 2019 byla tak na výstavišti v Holešovicích českým čtenářům zevrubně přiblížena pestrost literárního regionu.

Přednášky Nakladatelství Karolinum:

Ve čtvrtek 9. 5. vedl besedu současné filosofie o paměti a vzpomínkách žák Jana Patočky Miroslav Petříček.

V následujících dnech se konala přednáška o cestování v dobách nesvobody, které se zhostil autorský kolektiv dvou na sebe navazujících publikací, Cestovní ruch pod dohledem třetí říše a Turistická odysea.

Na otázky, jakým způsobem se ještě dnes můžeme přiblížit tomu, jak staří Mayové rozuměli svým božstvům a jak to udělat, abychom si do nich nepromítali své vlastní tužby, odpověděla Zuzana Marie Kostićová, autorka publikace Náboženství Mayů v přednášce s názvem Mayská božstva: od jediného Boha přes vesmírné energie k živým sochám.

Autor knihy České důchody Martin Potůček vysvětlil vývoj penzijního systému, seznámil posluchače s jeho přednostmi i slabinami a rozptýlil nejrůznější obavy a mýty, které otázku důchodů ve veřejném povědomí provázejí.

S překladatelem Geraldem Turnerem a literárním vědcem a editorem Martinem Machovcem o jejich několik desetiletí trvající snaze představit západnímu světu fenomén české samizdatové literatury a undergroundové kultury pohovořila bohemistka Adéla Petruželková v přednášce Česká samizdatová literatura v překladech.

Jaké nástrahy číhají na překladatele české poezie do angličtiny? Co si vlastně představit pod pojmem česká poezie? Musí být nutně napsaná česky nebo může existovat i v angličtině? A jakou roli v tom hraje překlad? Na některé z těchto otázek se pokusili odpovědět Ondřej Hanus, Tereza Reidlbauchová, Stephan Delbos a Justin Quinn.

Co umění prozrazuje o dějinách a identitě obyvatel Ameriky? Autorky knihy Dějiny umění Latinské Ameriky Markéta Křížová a Monika Brenišínová představily její charakteristická témata – od počátků umělecké tvorby v předkolumbovském období, přes koloniální etapu dějin až po současnost.

Proběhly autogramiády Martina Potůčka, Josefa Opatrného, Františka Koukolíka, Karla Hvížďaly, autorů knihy Cestovní ruch pod dohledem třetí říše Ivana Jakubce a Jana Štemberka a editorů publikace Turistická odysea Pavla Mückeho a Lenky Krátké.

fotograf: Vladimír Šigut

Fotogalerie