Kalendář akcí

pátek, 10. 06. 2022 od 18:30, Svět knihy – Literární salon

Svět knihy 2022: Světem služebně – světem Alcronu

V pátek 10. 6. se v rámci programu Světa knihy 2022 uskutečnila beseda autorů publikace Za hranice služebně (Lenka Krátká – Pavel Mücke) zaměřené na služební cesty z Československa a Hotel Alcron (Ivan Jakubec – Jan Štemberk) zabývající se historií Hotelu Alcron, který naopak u nás hostil celý svět.

Pátek 10. 6. 20:00–20:50 Literární salon / Autogramiáda na stánku Nakladatelství Karolinum (KD103) od 18:30.

Za hranice služebně: Pracovní cesty z Československa do zahraničí v letech 1945 až 1989

Lenka Krátká – Pavel Mücke

Kniha se zabývá dosud spíše opomíjenou problematikou služebních cest do zahraničí v éře lidově demokratického a posléze socialistického Československa a přibližuje ji jak z hlediska zkušeností jednotlivců, tak z perspektivy kolektivních aktérů – státu, komunistické strany a dalších institucionálních hráčů. Kromě vhledu do širších politických, legislativních i administrativních souvislostí služebních výjezdů obsahuje tematické studie věnované jednotlivým skupinám zaměstnanců a zaměstnankyň, kteří ve sledovaném období do zahraničí cestovali, případně zde dlouhodobě působili. Studie zachycují výjezdy do zahraničí ve sférách dopravy, zahraničního obchodu, kultury, sportu i cesty zástupců armády či představitelů československých politických elit. Jsou doplněny konkrétními zkušenostmi mužů a žen, kteří v minulosti do zahraničí „za účelem služebním“ cestovali, v podobě editovaných rozhovorů. Nedílnou součástí publikace jsou dobové fotografie.

Kniha vyšla v edici Orální historie a soudobé dějiny.


Hotel Alcron:K dějinám symbolu českého a československého hotelnictví

Ivan Jakubec – Jan Štemberk

Hotel Alcron se v českém hotelnictví stal pojmem i symbolem. Podnik je to výjimečný, neboť přežil všechny turbulentní změny, jimiž se 20. století vyznačovalo, a až na krátkou přestávku po privatizaci v 90. letech 20. století slouží svým hostům ve Štěpánské ulici po celých 90 let. Kniha popisuje založení hotelu, osobnost otce-zakladatele Aloise Krofty i jeho podnikatelské aktivity během první republiky, přechází do doby protektorátu, kdy Alcron hostil převážně německou klientelu, a zkoumá také období po roce 1948 až do současnosti. Publikace přispívá k obohacení veřejného prostoru příběhem slavného hotelu, jehož útrobami kráčely dějiny a mezi jehož zdmi se odehrávaly světlé i tmavé momenty české a československé historie.

fotograf: Vladimír Šigut

Fotogalerie