Kalendář akcí

úterý, 11. 04. 2023 od 16:00, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – Místnost č. 300

Jonathan Culler: Towards a Poetics of the Lyric

V úterý 11. dubna 2023proslovil profesor Jonathan Culler (Cornell University) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy přednášku s názvem towards a Poetics of the Lyric.

11. dubna 2023 16:00

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (nám. Jana Palacha 1/2)

Místnost č. 300

Jonathan D. Culler (* 1944) patří k nejvýznamnějším literárním teoretikům a jeho Krátký úvod do literární teorie se těší trvalé oblibě v USA i u nás. Teorie lyriky si klade za cíl přistoupit k oblasti lyrické poezie pružně a nedogmaticky, přitom ale s vědomím bohatých vnitřních vazeb tradice básnického psaní, poslechu a čtení, které se osvědčují v autorské i čtenářské zkušenosti, a tím ustavují jednotu žánru. Od 70. let soustavně rozvíjel východiska strukturalismu a sémiologie a zabýval se tendencemi, které na ně v západním, především francouzském myšlení navazovaly – zejména dekonstrukcí a poststrukturalismem.

fotograf: Vladimír Šigut

Fotogalerie