Kalendář akcí

středa, 18. 10. 2023 od 18:00, Kavárna Na Boršově

František Stellner a kol.: Úvod do studia historie

Srdečně Vás zveme na slavnostní představení knihy Úvod do studia historie autorského kolektivu pod vedením Františka Stellnera.

Program:
Úvodní slovo: za Nakladatelství Karolinum Milan Šusta


Knihu představí její autoři:
Prof. PhDr. František Stellner, Ph.D. (FF UJEP, FF UK)
PhDr. Roman Míšek, Ph.D. (Setoutbooks.cz, s. r. o.)
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV UK)
PhDr. Radek Soběhart, Ph.D. (Anglo-American University, FSE UJEP)
PhDr. Pavel Szobi, Ph.D. (FSV UK)
Ing. Marek Vokoun, Ph.D. (FSE UJEP)


Křest knihy: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (děkan FF UJEP)

fotograf: Vladimír Šigut