Kalendář akcí

úterý, 10. 11. 2020 od 18:00, Magyar Kulturális Intézet Prága / Maďarský kulturní institut Praha

Cesty a portréty moderní maďarské literatury v českém kontextu

Prezentace knihy Cesty a portréty... se konala online za účasti autora v rámci Svátku maďarské vědy. Moderoval Jan M. Heller.
 
Maďarská literatura od prvních souvislých jazykových a literárních památek z konce 12. století ukazuje výrazně evropskou orientaci. Byla ovlivněna a zrodila se zcela v souladu se základními evropskými duchovními impulsy: antikou, židovskou, křesťanskou – katolickou i protestantskou – a osvícenskou kulturou. Pravda, v důsledku jazykové osamocenosti a jisté výlučnosti maďarštiny (samozřejmě spolu s finštinou a estonštinou) v ,indoevropském moři‘ maďarská kultura v širším smyslu patrně hlasitěji a vytrvaleji lpěla v reálné či domnělé obavě o ,záchranu národa‘ na svých tradicích, či alespoň častěji se k nim deklarativně hlásila: Chtěla být pojítkem, mostem mezi Východem a Západem. Nicméně ve svých nejlepších dílech i tato orientace zplodila (nejen) literární díla, která splňují i ta nejnáročnější čtenářská kritéria a která má smysl číst i studovat.
 
Moderní maďarská literatura si vydobyla důstojné místo i v českém kulturním kontextu, především díky systematické snaze poválečné éry 20. století, která zpřístupnila nejhodnotnější díla čtenářům i v českých překladech. Tato kniha je prvním svazkem třídílné práce, která si klade za cíl načrtnout obraz moderní maďarské literatury v tomto kontextu od konce druhé světové války prakticky až do současnosti.
 
Evžen Gál vyučuje současnou maďarskou literaturu a maďarskou literaturu 20. století. Od roku 2001 je členem výkonného výboru Mezinárodní společnosti pro maďarskou filologii (IAHS). V letech 2003–2009 působil jako ředitel Českého centra v Budapešti. V předchozích letech se spolupodílel na sociolingvistických výzkumech etnických menšin v ČR. Byl též šéfredaktorem maďarského kulturně-společenského časopisu Prágai Tükör (Pražské zrcadlo), který vydává Svaz Maďarů žijících v českých zemích. Řadu let zastupoval maďarskou menšinu v Radě vlády pro národnostní menšiny.