English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Czech law between Europeanization and globalization

Tomášek, Michal a kol.

vázaná,  376 str., 1. vydání
vydáno: řijen 2010
ISBN 9788024617855
doporučená cena:  275 Kč

obálkaAnglické vydání je založeno na předchozích čtyřech svazcích monografie "Nové jevy v právu na počátku 21. století" autorského kolektivu Právnické fakulty UK. Příspěvky byly vybrány a upraveny s ohledem na zahraniční čtenáře a představují důležitý český hlas v mezinárodní vědecké komunikaci o vývoji a srovnávání současného práva v jeho národních i mezinárodních podobách. Publikace se zabývá také budoucími tendencemi řady právních oborů a je vybavena podrobnou bibliografií pro další studium.