English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Teorie lexikální sémantiky

[Theories of Lexical Semantics]

Geeraerts, Dirk

Přeložil: Klégr, Aleš
brožovaná,  340 str., 1. vydání
vydáno: květen 2019
edice: Lingvistika
ISBN 9788024641942
doporučená cena:  390 Kč

obálka  • anotace

Geeraertsova kniha nabízí vyčerpávající přehled hlavních tradic lingvistického bádání o významu slov od poloviny devatenáctého století do současnosti. Představuje nejdůležitější myšlenky, klíčové práce a dominantní postavy pěti lingvistických směrů: historicko-filologické sémantiky, strukturalistické sémantiky, generativní sémantiky, neostrukturalistické sémantiky a kognitivní sémantiky, přičemž si všímá především teoretických a metodologických vztahů mezi těmito přístupy. Kromě hlavních teoretických proudů lexikální sémantiky věnuje pozornost i „proudům spodním“, které utvářely její vývoj. Kniha vychází v překladu Aleše Klégra.