English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Právní systémy Dálného východu II

[Legal Systems of the Far East II]

Tomášek, Michal

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  březen 2019
ISBN 9788024639208 (PDF)

doporučená cena:  320 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


Od českého práva na Dálný východ
Redakce Právního rádce pro čtenáře pravidelně sleduje nové právní publikace.
Které jsou to za uplynulé měsíce?
(...)
V nakladatelství Univerzity Karlovy Karolinum vychází druhý díl monografie profesora pražské Právnické fakulty Michala Tomáška Právní systémy Dálného východu. První díl vyšel v roce 2016 a bývá považován za čtivý text, který díky barvitým detailům oslovuje nejen specialisty, ale i širší veřejnost.
Zatímco první díl se věnuje historické komparaci právních systémů Dálného východu, ve druhém svazku se autor zaměřil na srovnání současných právních systémů Číny, Japonska, Koreje, Mongolska a Vietnamu s jejich zahraničními předobrazy. Ukazuje, jak byly cizí právní pojmy a instituty přejímány do dálněvýchodního právního prostředí a jak byly v průběhu času aplikovány. Srovnání současného soudcovského výkladu recipovaného práva v jednotlivých zemích Dálného východu s výkladem týchž pojmů a institutů v zemích jejich původu dává odpověď na vícero otázek včetně dalšího směřování práva Dálného východu. Vyjevuje i nosné téma obou dílů monografie, do jaké míry při výkladu nového práva přežívá tradiční právní myšlení, nebo zda se dokonce nerozvíjí na úkor práva převzatého ze zahraničí.
Významná ocenění prvního dílu předurčují vysokou literární hodnotu díla, které zohledňuje i politický a filozofický kontext naší doby. Stejně jako u prvního dílu ocení čtenář grafické zpracování přebalu, desek i celého textu s bohatým obrazovým doprovodem a mapkami.
(...)
měsíčník Právní rádce 03/2019, str. 35