English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu

[Methodology and methods of scientific research]

Ochrana, František

brožovaná,  148 str., 1. vydání
vydáno: březen 2019
ISBN 9788024642000
doporučená cena:  190 Kč

obálka

K dispozici také jako

E-KNIHA


Vzhledem k dlouhodobé orientaci a vyhraněnosti autora jsou nejen správně nastavena teoretická východiska, ale jsou rozpracována a také didakticky vysvětlena. Celá práce je metodologicky sevřena a utváří nový pohled na problematiku metod, metodologie a také postupů. Autor na základě studia odborné literatury připravil chápání a vysvětlení problematiky na základě nejnovějších poznatků. Autor správně uvádí, že rozdílný úhel pohledu přinášejí jak jednotlivé vědní disciplíny, tak zvolené metodologie, použité paradigma, rozdílné použité metody či rozdílné použité procedury.

Z recenzního posudku: prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc.