English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu

[Methodology and methods of scientific research]

Ochrana, František

brožovaná,  148 str., 1. vydání
vydáno: březen 2019
ISBN 9788024642000
doporučená cena:  190 Kč

obálka

K dispozici také jako

E-KNIHA


Úvod

ČÁST I

1. Vědecký problém
1.1 Vymezení pojmu vědecký problém
1.2 Vědecký problém, objekt výzkumu, předmět výzkumu

2. Povaha vědeckého problému a výběr metodologie
2.1 Teoreticko-metodologický výzkumný rámec
2.2 Volba metodologie
2.3 Úhel pohledu na zkoumaný problém

3. Výzkumné cíle
3.1 Vymezení pojmu výzkumné cíle. Pokus o klasifikaci výzkumných cílů
3.2 Rozložení (plánování) výzkumných aktivit v čase.
Monitoring cílů

4. Výzkumné otázky. Hypotézy ČÁST II

5. Obecně vědní metody a postupy jejich použití ve vědeckém zkoumání
5.1 Vymezení pojmu obecně vědní metody
5.2 Empirické výzkumné metody
5.2.1 Pozorování
5.2.2 Měření
5.2.3 Experiment
5.3 Obecně vědní teoretické metody. Postupy jejich uplatnění
5.3.1 Analýza
5.3.2 Syntéza
5.3.3 Dedukce
5.3.4 Indukce
5.3.5 Srovnání (komparace)
5.3.6 Specifikace
5.3.7 Generalizace
5.3.8 Analogie
5.3.9 Abstrakce
5.3.10 Modelování

6. Explanace
6.1 Deduktivně-nomologická explanace (explanace formou subsumpce pod zákon)
6.2 Pravděpodobnostní vysvětlení
6.3 Deterministický a indeterministický pohled na vědecký problém

7. Narace
7.1 Podstata narace
7.2 Časový pohled na naraci a přístupy k typologii narace
7.2.1 Ex post narace
7.2.2 Narace interim
7.2.3 Narace ex ante
7.3 Strukturní pohled na naraci
7.4 Deskriptivní a normativní narace

8. Specifika poznávání dějin a porozumění dějinám
8.1 Intencionalita v dějinách
8.2 Porozumění dějinám

ČÁST III. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VĚDECKÉ ČINNOSTI

9. Input-output model jako východisko pro hodnocení efektů vědecké činnosti

10. Výstupy vědecké činnosti

11. Výsledky vědecké činnosti

12. Metody a postupy pro hodnocení dopadů aplikovaných výsledků vědeckovýzkumné činnosti
12.1. Peněžní forma inkrementální analýzy společenských nákladů a společenských přínosů
12.2 Hodnocení efektů aplikovaných poznatků přírůstkovou metodou formou nepeněžní evaluace (případ hodnocení metodiky)
12.3 Expertní hodnocení efektů aplikovaných poznatků vědeckovýzkumné činnosti s použitím stupnic

Závěr
Literatura
Summary
Jmenný rejstřík
Věcný rejstřík