English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Turistická odysea

[The tourist odyssey]

Mücke, Pavel - Krátká, Lenka (eds.)

vázaná,  672 str., 1. vydání
vydáno: únor 2019
edice: Orální historie a soudobé dějiny
ISBN 9788024640556
doporučená cena:  490 Kč

obálka

K dispozici také jako

E-KNIHA


Úvod: rámce a proměny dějin cestování a cestovního ruchu Československa poválečného a studenoválečného
Pavel Mücke a Lenka Krátká

Transnacionální rozměry cestování v éře studené války aneb Cestovní ruch ze západních zemí za tzv. železnou oponu
Sune Bechmann Pedersen

Proměny politiky cestování a cestovního ruchu v Československu 1945 až 1989: politické a národohospodářské aspekty
Pavel Mücke

Právní regulace cestovního styku v Československu a tzv. socialistických státech v letech 1945 až 1989
Jan Rychlík

Mezi Východem a Západem: přeshraniční cestování a cizinecký cestovní ruch
Lenka Krátká

Politické, ekonomické, dopravní a turistické aspekty života povojnového Slovenska, 1945 až 1950
Miroslav Sabol

Proměny forem, struktur a zaměření podniku cestovního ruchu Čedok
Lenka Krátká

Tzv. sociální cestování a reflexe jeho účastníků - Revoluční odborové hnutí, rekreace a podnikové cestování v období tzv. normalizace
Pavel Mücke - Dana Ftirstová

Z pomezí dějin československého lázeňství, léčebné péče a cestovního ruchu: případ Mariánských Lázní
Michal Fejtl

Rámce vývoje československého turistického hnutí, 1945 až 1968
Jan Šternberk

Fenomén chataření a chalupaření v předlistopadovém Československu aneb Z badatelčina antropologicko-historického terénního deníku
Petra Schindler-Wisten

Vývoj cestování a cestovního ruchu pohledem obyvatel venkova moravsko-slezského pomezí
Radmila Kaděrová

Průvodcovské služby v časech tzv. normalizace: krátké nahlédnutí do jejich fungování s důrazem na hlavní město Prahu
Eliška Roušková

"Po práci legraci." Sonda trávení domácích a zahraničních rekreací komunistických elit
Pavel Mücke

Epilog aneb Výhledy za obzor současných bádání o nedávných dějinách cestování a cestovního ruchu bývalého Československa
Pavel Mücke

Statistické přílohy
Lenka Krátká

Seznam zkratek
Bibliografie
Résumé
Seznam fotografií
Rejstřík