English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Školní vzdělávání Zahraniční trendy a inspirace

Greger, David - Ježková, Věra

brožovaná,  268 str., 1. vydání
vydáno: leden 2007
ISBN 8024613131
doporučená cena:  265 Kč

K titulu nebyla dodána obálka  • anotace

Sborník představuje aktuální příspěvek k rozvoji české srovnávací pedagogiky. Zabývá se vybranými aspekty vzdělávání v zahraničí, případně obecnějšími trendy rozvoje či reforem vzdělávacích soustav (především kurikula) ve vybraných zemích, které jsou aktuální a významné rovněž pro řešení problematiky českého vzdělávání. 10 kapitol sborníku je rozděleno tematicky do dvou částí - Kvalita a Spravedlivost, a to v souladu se dvěma základními cíli národních politik rozvoje vzdělávání ve vyspělých zemích světa - zvyšováním kvality vzdělávání a otázkou spravedlivosti či rovnosti příležitostí ve vzdělávání. Ve své práci mohou sborník využít odborníci z různých oblastí školství, studenti učitelství i vyučující na různých typech a stupních škol.