English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Farmaceutická chemie I.

Hartl, Jiří - Palát, Karel

brožovaná,  104 str., 3. vydání
vydáno: řijen 2016
ISBN 9788024620336
doporučená cena:  135 Kč

obálka  • anotace

Učební text v první části charakterizuje obor farmaceutické chemie a popisuje jednotlivé etapy vývoje léčiv chemického původu. Další kapitoly se zabývají současnými zdroji nových chemických léčiv a jejich účinkem. Poslední část je věnována fyzikálně - chemickým vlastnostem léčiv a jejich významu pro biologické působení. Určeno pro posluchače Farmaceutické fakulty UK.

Dotisk třetího vydání.