English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

 Dne 23. října 2001 proběhla v recepčních prostorách Karlovy Univerzity veřejná prezentace nové knihy Karla Kršky a Ferdinanda Šamaje: Dějiny meteorologie v českých zemích a na Slovensku vydané Nakladatelstvím Karolinum ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem.


RNDr. Karel Krška, CSc.


Doc. RNDr.Ferdinand Šamaj, DrSc.

   

ředitel Hydrometeorologického ústavu ing. Ivan Obrusník, DrSc. a prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.