English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

SEZNAM TITULŮ AUTORA > Potůček, Martin

stránka: [1] [2] [>>]

Česká republika - trendy, ohrožení, příležitosti

Potůček, Martin - Mašková, Miroslava a kol.

Publikace identifikuje důležité, empiricky zachytitelné vývojové trendy české společnosti i jejího vnějšího prostředí. V první části je identifikace trendů zasazena do širšího metodologického rámce tvorby vizí a strategií pro český stát. Je zde...

doporučená cena: 355 Kč


Mental Health Care Reform in the Czech and Slovak Republics, 1989 to the Present

Potůček, Martin a kol.

Mental Health Care Reform in the Czech and Slovak Republics: 1989 to the Present, edited by Richard Scheffler and Martin Potucek, is the product of collaboration between two great universities and scholars in the Czech and Slovak Republics. It is a...

doporučená cena: 490 Kč


Strategic Governance and the Czech Republic

Potůček, Martin a kol.

Kniha pojednává o koncepčních základech strategického vládnutí a možnostech jeho analýzy prostřednictvím měřitelných indikátorů. Text podává přehled o vývoji snah o využívání strategického vládnutí v ČR po roce 1989 v kontextu globalizace a...

doporučená cena: 195 Kč


Poznávání budoucnosti jako výzva

Potůček, Martin a kol.


Publikace nabízí ucelenou charakteristiku sedmi základních výzev při řešení celostně pojatých úloh sociálního prognózování. Začíná vymezením prognózování jakožto formulace podmíněných výpovědí o možných budoucnostech a rozborem prognostické...

doporučená cena: 165 Kč


Public Policy

Potůček, Martin et al.

Publikace je určena především zahraničním studentům veřejné politiky. Představuje originální příspěvek k již publikovaným učebnicím veřejné politiky - jakožto mladé, leč rychle se rozvíjející mezioborové disciplíny. Čerpá z mnohaletých zkušeností...

doporučená cena: 450 Kč


Detail knihy Public Policy
E-KNIHA

Public Policy

Potůček, Martin et al.

Publikace je určena především zahraničním studentům veřejné politiky. Představuje originální příspěvek k již publikovaným učebnicím veřejné politiky - jakožto mladé, leč rychle se rozvíjející mezioborové disciplíny. Čerpá z mnohaletých zkušeností...

doporučená cena: 320 Kč


České důchody

Potůček, Martin

Publikace si klade za cíl zorientovat čtenáře ve stávajícím důchodovém systému. Autor, který byl předsedou tzv. důchodové komise v letech 2014–2017, vysvětluje vývoj penzijního systému na konkrétních krocích předchozích vlád, seznamuje čtenáře s...

doporučená cena: 240 Kč


Detail knihy České důchody
E-KNIHA

České důchody

Potůček, Martin

Publikace si klade za cíl zorientovat čtenáře ve stávajícím důchodovém systému. Autor, který byl předsedou tzv. důchodové komise v letech 2014–2017, vysvětluje vývoj penzijního systému na konkrétních krocích předchozích vlád, seznamuje čtenáře s...

doporučená cena: 170 Kč