English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

SEZNAM TITULŮ AUTORA > Petráň, Josef

stránka: [1] [2] [>>]

Dějiny hmotné kultury II/2

Petráň, Josef

Poslední svazek rozsáhlého díla dějin kulturní každodennosti ve střední Evropě navazuje na předchozí díl věnovaný dějinám každodennosti raného novověku. V samostatných kapitolách je všestraně představen život obyvatelstva ve městech a na venkově,...

doporučená cena: 390 Kč


Památky Univerzity Karlovy

Petráň, Josef a kol.

Univerzita Karlova během svého dlouhého života dala vzniknout velkému množství památek, jež vedle duchovních hodnot vzdělání a nauky tvoří ve svém souhrnu nezanedbatelný dar pražského učení národní i evropské kultuře.Bohatě ilustrované dílo...

doporučená cena: 390 Kč


History of Charles University I, II

Kavka, František - Petráň, Josef

Dvousvazková publikace History of Charles University patří k vrcholům evropské univerzitní historiografie. Po obsahové stránce vychází z českých čtyřsvazkových Dějin Univerzity Karlovy vydaných v Nakladatelství Karolinum v letech 1995 - 1998, které...

doporučená cena: 5825 Kč


Promotio Doctoralis A. I. Schamsky

Petráň, Josef

Knižka obsahuje reprint jedinečného dílka, které vyšlo u příležitosti přijetí lékaře A. I. Šámského mezi doktory medicíny v roce 1711. Před dnešním čtenářem se tak otevírá scénář barokní promoce s příslušnými rétorskými exibicemi, sponzí i popisem...

doporučená cena: 1170 Kč


Karolinum (anglická verze)

Petráň, Josef

Druhé, upravené a rozšířené vydání publikace o dějinách budovy Karolina v sepětí s výukou a slavnostmi Univerzity Karlovy. Autor líčí jeho stavební vývoj, pozornost věnuje zejména novodobým přestavbám podle projektů architektů J. Fragnera a T....

doporučená cena: 410 Kč


Dějiny hmotné kultury II/l

Petráň, Josef

Dvousvazkový druhý díl časově a věcně navazuje na Dějiny hmotné kultury I. (SPN 1985) . Všestranně zobrazuje život a životní potřeby všech základních sociálních skupin raně novověké středoevropské společnosti (panovnický dvůr, aristokracii, nižší...

doporučená cena: 345 Kč


Dějiny hmotné kultury - soubor

Petráň, Josef

Dvousvazkový druhý díl časově a věcně navazuje na Dějiny hmotné kultury I. (SPN 1985). Všestranně zobrazuje život a životní potřeby všech základních sociálních skupin raně novověké středoevropské společnosti (panovnický dvůr, aristokracii, nižší...

doporučená cena: 390 Kč


Karolinum

Petráň, Josef

Publikace o dějinách komplexu budov staroslavného Karolina. Kniha zachycuje vývoj architektonického souboru, přítomných sbírek obrazů a předmětů spjatých s historií a reprezentací Univerzity Karlovy (insignie, taláry). Díky poutavému podání prof....

doporučená cena: 335 Kč