English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ


NOVINKY:

Interakce měnové a fiskální politiky před krizí a po ní

Řežábek, Pavel

cena: 240 Kč

Studie bývalého člena bankovní rady České národní banky Pavla Řežábka je pokračováním unikátního výzkumu, který rozšiřuje pohled na vztah...

Sintaxis del espaňol actual

Zavadil, Bohumil - Čermák, Petr

cena: 270 Kč

Kniha je koncipována jako vysokoškolská učebnice syntaxe současné španělštiny a je určena především studentům španělské filologie....

Sociální kliniky

Krakešová, Marie - Kodymová, Pavla - Brnula, Peter

cena: 260 Kč

Monografie přináší do vědeckého a odborného diskurzu téma sociálních klinik, které vnímá jako téma završující rozvoj československé...


NOVINKY - E-KNIHY:

Detail knihy Terra sigillata z Čech v kontextu evropského barbarika
E-KNIHA

Terra sigillata z Čech v kontextu evropského barbarika

Halama, Jakub

cena: 220 Kč

Tato monografie pojednává o archeologických nálezech keramiky římské provenience typu terra sigillata z oblasti Čech (1.–5. stol. n.l.)....

Detail knihy Kapitoly o češtině jako jazyku nemateřském
E-KNIHA

Kapitoly o češtině jako jazyku nemateřském

Hrdlička, Milan

cena: 160 Kč

V autorském sborníku mapuje bohemista Milan Hrdlička posledních deset let své publikační činnosti v oboru vyučování češtině studentů s...

Detail knihy Právní systémy Dálného východu II
E-KNIHA

Právní systémy Dálného východu II

Tomášek, Michal

cena: 320 Kč

Druhý svazek knihy Michala Tomáška je věnován srovnání současných právních systémů Dálného východu (Čína, Japonsko, Korea, Mongolsko,...

V TISKU:

Detail knihy Fragments of Lives

Fragments of Lives

Rossi, Jacques

cena: 290 Kč

Jacques Rossi skončil jako mladý polsko-francouzský agent Kominterny za stalinských čistek v roce 1937 v Gulagu. SSSR se mu podařilo...

Detail knihy Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900–1945

Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900–1945

Bečvářová, Martina

cena: 320 Kč

Monografie vychází z dlouhodobého studia vývoje matematické komunity v českých zemích. Pojednává o komplikovaných, avšak inspirativních...

KALENDÁŘ AKCÍ:

starší akce

AKTUALITY :

 

Vážení čtenáři,

představujeme Vám dvě novinky, které na sebe časově a tematicky navazují.

Publikace Cestovní ruch pod dohledem třetí říše reviduje zažitou představu, že za 2. světové války nebyla na cestování vhodná doba. Kniha se zaměřuje na protektorát Čechy a Morava, ale autoři se zabývají i oddělenými částmi Československa a zahrnují kontext říše. Kniha, doprovázená dobovými fotografiemi a reklamními materiály a doplněná barevnou obrazovou přílohou, představuje zásadní posun v bádání o tomto dosud málo zmapovaném fenoménu.

Kolektivní monografie Turistická odysea je novinkou edice Orální historie a soudobé dějiny a představuje zásadní posun v bádání o různých formách a podobách cestovního ruchu v předlistopadovém Československu. Výborně pramenně podložená kniha, opírající se rovněž o rozhovory s pamětníky a doprovázená dobovými fotografiemi, zalidňuje pomyslnou krajinu soudobých dějin konkrétními aktéry a jejich příběhy.