PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie / Legal History Studies (Charles University journal; below referred to as PHS or Journal) is a scientific journal listed in the international prestigious database SCOPUS. The journal is published by Charles University in Prague under the guarantee of the Department of Legal History of the Faculty of Law of Charles University. It is published by the Karolinum Press. The journal focuses on the field of legal history and related topics.

Issue 1 of the Journal was published by the Czechoslovak Academy of Sciences Publishing in June 1955. The Journal was initially published by the Cabinet of Legal History of the Czechoslovak Academy of Science (CSAV), later by the Institute of State and Law (CSAV) and then by the Institute of Legal History of the Faculty of Law of Charles University.

PHS is issued three times a year in April, August, and December and it presents original scientific works/papers as well as reviews, annotations and news from the scientific field of legal history. It also introduces annotated texts of a legal history nature. PHS accepts manuscripts from domestic as well as foreign authors. Manuscripts submitted by foreign authors are published in original language, namely in English, Slovak, German, French, Italian or Polish.

PHS (ISSN 0079-4929) is registered in the Czech national ISSN centre (supervised by the State Technical Library). The Journal is registered by the Ministry of Culture of the Czech Republic according to Act No. 46/2000 Sb., on Rights and Liabilities for the Publishing of Periodicals and Change of Some Acts (Press Act), and it is allocated with registration number of periodical press MK E 18813.

PHS is an open journal and ensures open access to scientific data (Open Access). The entire content is released as open to the public on the web pages of the journal.

The journal is archived in Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 1 (2023), 35–45

Finnish-Hungarian International Law Enforcement Cooperation between the Two World Wars

János Sallai, Mátyás Szabolcs

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2023.4
published online: 25. 07. 2023

abstract

As a result of the Industrial Revolution and civic development, the cultural, economic, and professional relationship between states grew steadily. These were based on common interests and historical, friendly relations. At the same time, crime has become international. One reason for this is that criminals, fearing prosecution, tried to hide in neighbouring states. The most effective action against this was international law enforcement cooperation. Collaborations began in the late 19th century when international criminal congresses were organized. As a result, international law enforcement relations between the countries have deepened, and professional relations have developed. The establishment of Hungarian-Finnish police relations was facilitated by the historical friendship between the two countries, the linguistic kinship, and the fact that, although in different ways, the police of both countries had almost similar tasks and problems.

keywords: law enforcement; law enforcement cooperation; Finnish-Hungarian friendship; crime; police

references (34)

1. 'A Rend' (The Oder), 1926, 6.

2. ANTAL, I. - GASKÓ, D. - NAGY, I. Finn-magyar kapcsolatok (Finnish-Hungarian relationship). Budapest: Magyar-Finn Társaság, 1943.

3. BORBÉLY, Z. - KAPY, R. A 60 éves magyar rendőrség 1881-1941 (60 years old Hungarian Police 1881-1941). Budapest: Halász irodalmi és könyvkiadó vállalat, 1942.

4. DORNING, H. A bűnügyi rendőrség nemzetközi összeműködése (International operation of the criminal police). Budapest: Pallas, 1937.

5. DORNING, H. A rendőrség intézményének fejlődése (Development of the police institution). Budapest: Budapesti Hírlap, 1922.

6. DORNING, H. Külföldi rendőrségek, a német, osztrák és francia rendőrségek szervezete és működése (Foreign polices - Structure of the German, Austrian and French police). Budapest: Pátria Ny, 1916.

7. DORNING, H. Die Staatspolizei Ungarn (Hungarian State Police). Budapest: Pester Lloyd, 1926.

8. EGEY, E. A két világháború közötti magyar-finn-észt kapcsolatok történetéből: Társasági, diplomáciai, katonai együttműködés (Details from the Hungarian-Finnish-Estonian relationship between the two world wars: Social, diplomatic and military cooperation). Szombathely: Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, 2010.

9. EGEY, E. Első világháborús magyar hadifoglyok hazahozatala a Szovjetunióból észt-finn-lett-német közreműködéssel. (Repatriation of Hungarian prisoners of war from the Soviet Union with the participation of Estonian, Finnish, Latvian and Germain). Múltunk. 2004, Vol. 49, No. 2, p. 112.

10. HIETANIEMI, T. Lain vartiossa: poliisi Suomen politiikassa 1917-1948. Helsinki: SHS, 1992.

11. KINCSES, L. Diplomácia történet (Diplomacy history). Budapest: ELTE, 2005.

12. Magyar Detektív (Hungarian Detective), 1926, 15.

13. Magyar Detektív (Hungarian Detective), 1930, 65.

14. Magyar Detektív (Hungarian Detective), 1931, 31.

15. Magyar Detektív (Hungarian Detective), 1939, 23.

16. Magyar Nemzeti Levéltár (Hungarian National Archives) K. 26. 1918. XVI-os. 9107.

17. Magyar Rendőr (Hungarian Policeman), 1938, 132.

18. Magyar Rendőr (Hungarian Policeman), 1939, 132.

19. Magyar Távirati iroda (MTI) (Hungarian Telegraphic Office), hírek 1920-1940 (News 1920-1944).

20. MIHALOVICS, Á. - RÉVAY, V. (szerk.). Hétnyelvű politikai és diplomáciai glosszárium. Budapest: Aula, 2002.

21. Reise nach Ugarn. Suomen Poliisilehti, 01. 08. 1931.

22. Rendőr (Policeman), 1930, 14.

23. RICHTER, J. A finn honvédelmi nevelés és testnevelés nemzet erősítő törekvései' (The strengthening efforts of the Finnish military education and physical education). In: Magyar Katonai Szemle, 1943, 13. évfolyam, 1. negyedév, p. 79.

24. RIEGE, P. Die Polizei aller Länder in Wort und Bild (The police of all countries in words and pictures). Dresden: Metro, 1928.

25. SALLAI, G. Finn kitüntetések a HM Numizmatikai Gyűjteményében (Finnish medals in the Hungarian Military Numismatics Collection). In: A Hadtörténeti Múzeum Értesítője. Acta Musei Militaris in Hungaria. Budapest: Hadtörténeti Múzeum, 2014, Vol. 14, pp. 271-294.

26. SALLAI, J. Dorning Henrik rendőrségi szakíró, a rendőrség országos szaktanulmányi felügyelője és zoológus (Henrik Dorning police specialist, natonal police supervisor and zoologist). In: BODA, J. - FELKAI, L. - PATYI, A. (eds.) Ünnepi kötet a 70 éves Janza Frigyes tiszteletére = Liber amicorum in honorem Friderici Janza septuagenarii. Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 2017, pp. 483-493.

27. SALLAI, J. Municipiális rendőrségektől a centralizált, állami rendőrségig: 100 éve centralizálták, államosították a magyar rendőrséget (From municipal police to centralised state police). Rendőrségi Tanulmányok. 2020, Vol. 3, különszám, p. 35.

28. SZŰCS LÁSZLÓNÉ SISKA, K. Finn-magyar diplomáciai kapcsolatok története (History of the Finnish-Hungarian diplomatic relationship). In: Finn-Magyar Nemzetközi Konferencia. Debrecen: Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar, 2010.

29. SIEVERS, J. Rokoni körben - A magyarországi finn képviselet története (Among relatives - History of Finnish representation in Hungary). Budapest: Finn Nagykövetség, 2010.

30. Suomesta Lahtiessa. Suomen Poliisilehti, 31. 08. 1931.

31. Turán, Hírek (News), 1927, 3-4.

32. Unkarilaisia Vieraita. Suomen Poliisilehti, 01. 08. 1931.

33. VIRKKUNEN, P. A harcoló finn hadsereg szelleme (The spirit of the fighting Finnish army). Budapest: Finn-Magyar Társ, 1942.

34. ZSIRAI, M. A finnugorság ismertetése (Description of Finno-Ugricism). Budapest: Tankönyvkiadó Vállalat, 1952.

Creative Commons License
Finnish-Hungarian International Law Enforcement Cooperation between the Two World Wars is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
periodicity: 3 x per year
print price: 250 czk
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Download