PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie / Legal History Studies (Charles University journal; below referred to as PHS or Journal) is a scientific journal listed in the international prestigious database SCOPUS. The journal is published by Charles University in Prague under the guarantee of the Department of Legal History of the Faculty of Law of Charles University. It is published by the Karolinum Press. The journal focuses on the field of legal history and related topics.

Issue 1 of the Journal was published by the Czechoslovak Academy of Sciences Publishing in June 1955. The Journal was initially published by the Cabinet of Legal History of the Czechoslovak Academy of Science (CSAV), later by the Institute of State and Law (CSAV) and then by the Institute of Legal History of the Faculty of Law of Charles University.

PHS is issued three times a year in April, August, and December and it presents original scientific works/papers as well as reviews, annotations and news from the scientific field of legal history. It also introduces annotated texts of a legal history nature. PHS accepts manuscripts from domestic as well as foreign authors. Manuscripts submitted by foreign authors are published in original language, namely in English, Slovak, German, French, Italian or Polish.

PHS (ISSN 0079-4929) is registered in the Czech national ISSN centre (supervised by the State Technical Library). The Journal is registered by the Ministry of Culture of the Czech Republic according to Act No. 46/2000 Sb., on Rights and Liabilities for the Publishing of Periodicals and Change of Some Acts (Press Act), and it is allocated with registration number of periodical press MK E 18813.

PHS is an open journal and ensures open access to scientific data (Open Access). The entire content is released as open to the public on the web pages of the journal.

The journal is archived in Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 1 (2023), 47–68

Spolek československých advokátů v zahraničí během druhé světové války

[Association of Czechoslovak Advocates Abroad during the WW2]

David Hubený

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2023.5
published online: 25. 07. 2023

abstract

The article deals with the Association of Czechoslovak Advocates Abroad in Exile in Great Britain during the Second World War, its rights and aspects of life in exile. Attention is paid to the tasks arising from cooperation with the Czechoslovak government in exile.

keywords: World War II; exile; Czechoslovakia; advocates

references (13)

1. Association of Czechoslovak Advocates. The Law Society's Gazette, 1943, No. 7, July.

2. The Association of Czechoslovak Advocates. The Solicitors' Journal, 1943, vol. LXXXVII., No. 28, July 10.

3. DUDÁŠ, M. Bohuslav Ečer. Český lovec nacistů. Praha: Academia, 2019.

4. EČER, B. Potrestání "válečných zločinů". Kruh, 1944, č. 6-8, s. 127-163.

5. HUBENÝ, D. Právní rada státního zřízení československého. In: SCHELLE, K. - TAUCHEN, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. Svazek VI. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk - Key Publishing, 2016, s. 66-69.

6. HUBENÝ, D. Sjezd Odborové skupiny československé ve Velké Británii v roce 1944. Paginae historie, 2019, roč. 27, č. 1, s. 674-686.

7. KÖRBEL, P. Úvodem. In: SCHWELB, E. (red.). Pocta k šedesátým narozeninám presidenta Dr. Edvarda Beneše. Londýn: Spolek československých advokátů v zahraničí, 1944, s. 3-4.

8. KREČ, J. - MALÁ, I. Ministerstvo spravedlnosti - Londýn MS-L 1941-1945. Inventář. Praha: Státní ústřední archiv, 1964.

9. PAVLÁT, D. Novinář a politik Hubert Ripka. Člověk, který nemlčel. Praha: Academia, 2018.

10. SCHWELB, E. (red.). Pocta k šedesátým narozeninám presidenta Dr. Edvarda Beneše. Londýn: Spolek československých advokátů v zahraničí, 1944.

11. SCHWELB, E. Vysvětlivky k ústavnímu dekretu presidenta republiky ze dne 3. srpna 1944 o obnovení právního řádu (č. 11/1944). Londýn: Spolek československých advokátů v zahraničí, 1945.

12. ŠŤOVÍČEK, I. Ministerstvo vnitra Londýn. Zpráva o zpracovaném fondu. Paginae historiae, 2006, roč. 14, s. 189-197.

13. ŠTURZ, J. - SEMERÁK, B. - HAVLÍČKOVÁ, J. - DVOŘÁKOVÁ, V. Ministerstvo sociální péče - Londýn MSP-L (1918) 1940-1945 (1946). Inventární soupis. Praha: Státní ústřední archiv, 1974.

Creative Commons License
Spolek československých advokátů v zahraničí během druhé světové války is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
periodicity: 3 x per year
print price: 250 czk
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Download