PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie / Legal History Studies (Charles University journal; below referred to as PHS or Journal) is a scientific journal listed in the international prestigious database SCOPUS. The journal is published by Charles University in Prague under the guarantee of the Department of Legal History of the Faculty of Law of Charles University. It is published by the Karolinum Press. The journal focuses on the field of legal history and related topics.

Issue 1 of the Journal was published by the Czechoslovak Academy of Sciences Publishing in June 1955. The Journal was initially published by the Cabinet of Legal History of the Czechoslovak Academy of Science (CSAV), later by the Institute of State and Law (CSAV) and then by the Institute of Legal History of the Faculty of Law of Charles University.

PHS is issued three times a year in April, August, and December and it presents original scientific works/papers as well as reviews, annotations and news from the scientific field of legal history. It also introduces annotated texts of a legal history nature. PHS accepts manuscripts from domestic as well as foreign authors. Manuscripts submitted by foreign authors are published in original language, namely in English, Slovak, German, French, Italian or Polish.

PHS (ISSN 0079-4929) is registered in the Czech national ISSN centre (supervised by the State Technical Library). The Journal is registered by the Ministry of Culture of the Czech Republic according to Act No. 46/2000 Sb., on Rights and Liabilities for the Publishing of Periodicals and Change of Some Acts (Press Act), and it is allocated with registration number of periodical press MK E 18813.

PHS is an open journal and ensures open access to scientific data (Open Access). The entire content is released as open to the public on the web pages of the journal.

The journal is archived in Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 43 No 1 (2013)

Rozdělení služebností dle práva římského
Jan Šejdl

Trestní právo v Obnoveném zřízení zemském
Karel Malý

Právní úprava měny po vzniku ČSR, zřízení Bankovního úřadu ministerstva financí a jeho fungování v prvém roce jeho činnosti
Adéla Peichlová

Pokus o reformu československého trestního práva – osnova trestního zákona z let 1921–1926
Tomáš Jablonický

Holocaust před soudem – padesát let od skončení trestního procesu s Adolfem Eichmannem v Izraeli
David Kohout

Uhorsko a Maďarsko – totožnosť, kontinuita, diskontinuita
Jozef Beňa

Pojetí postavení a odpovědnosti soudce v historii a v současnosti (komparativní studie)
Tomáš Havel, Eva Stanková

K fenoménu potlačování tzv. „vesnických boháčů“
Zdeněk Hraba

Historická, neviditeľná, alebo chartálna ústava? Zvláštnosti maďarského ústavnoprávneho vývoja pred rokom 1989 a po ňom
Iván Halász

K otázce vyšehradských kořenů notářského stavu v Čechách
Jan Kotous

Teolog papežské moci Jiljí Římský a právní aspekty jeho díla
Miroslav Černý

Obyčejové právo v kanonickém procesu v Praze na sklonku 14. století
Dominik Budský

Publikace soudních rozhodnutí v českém právním prostředí do roku 1918
Lukáš Králík

Biographical Researches on Hans Kelsen in the Years 1881–1920
Thomas Olechowski

Affectio maritalis v čínském právu
Barbora Platzerová

Počátky řádného studia posluchaček Právnické fakulty Univerzity Karlovy
Vendulka Valentová

Proces s J. A. Baťou před Národním soudem v roce 1947
Jan Langmeier

Spojené státy americké, třístranná smlouva o konžském uranu a počátky západoevropské integrace
Jakub Handrlica

Recenze, anotace
miscellaneous

240 x 170 mm
periodicity: 3 x per year
print price: 250 czk
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X