HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinary journal focusing primarily on sociological, political science and historical perspectives on the issue of long-term social processes and trends, modernization, globalization tendency and impacts.

The journal creates a broader platform for researches in the historical social sciences. Epistemological field is not strictly bounded, it is also meant to overlap with civilizationalism, cultural sociology and other related fields.

Historical Sociology is Open Access Journal and all published papers are available in the archive section. Open access journal means that all content is freely available without charge to the user or institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author.

Published by Charles University in Prague, Karolinum Press, cooperated with Faculty of Humanities, Charles University in Prague.

Reviewed scientific journal issued twice a year (in June and December).

The journal is abstracted and indexed in CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

The journal is archived in Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 10 No 2 (2018)

Historická sociologie jako dobrodružství poznání
Bohuslav Šalanda

Happiness in the Kingdom of the Cleopatras: Examining Government Influence on Quality of Life in Hellenistic Egypt (332–30 BC)
Valérie Wyns

Teorie a praxe. Etablování sociologie v českém prostředí T. G. Masarykem
Vratislav Kozák

Český národní zájem (Příspěvek k tvorbě programu)
Alexandr Fazik, Karel Hlavatý, Kristián Šrám

UNRRA a uprchlická krize po druhé světové válce. Operace „Displaced persons“
Jana Frydryšková Yasin

Konfiskace majetku českých Židů v poválečném Československu na příkladu zámku a velkostatku Puklice
Jan Koumar

„Základní kameny“ bretonského regionalismu. Jeho vznik a vývoj do roku 1914
Martina Reiterová

Univerzální racionalizace: Velké vyprávění Maxe Webera
Dirk Kaesler

Společenská dimenze českého motorismu
Ivan Jakubec

Georg Simmel a jeho příspěvek k historické sociologii (několik poznámek ke stému výročí úmrtí významného myslitele)
Jiří Šubrt

Marx a rok 1968
Jiří Šubrt

Marek Německý: Co drží společnost pohromadě? Pojetí societální komunity a konstitutivního symbolismu u Talcotta Parsonse, Richarda Müncha a Jeffreyho Alexandera
Olga Georghieva

Jana Nosková: „Proč to vyprávím?“ První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna / „Warum erzähle ich das?“ Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in schriftlichen Erinnerungen deutscher Bewohner Brünns
Sandra Kreisslová

Milena Lenderová – Martina Halířová – Tomáš Jiránek: Vše pro dítě! Válečné dětství 1914–1918
Tereza Čepilová

Michel Houellebecq: Podvolení
Karel Černý

Jakub Machek: Počátky populární kultury v českých zemích. Tištěná média a velkoměstská kultura kolem roku 1900
Jiří Almer

Workplace Redesign: Spaces of Work and the Transformation of Industrial Modernity in a Globalizing World
Svatopluk Herc

230 x 157 mm
published: 2 x per year
print price: 120 czk
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Download