AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) is an academic journal published by Charles University. It publishes scholarly articles in a large number of disciplines (English, German, Greek and Latin, Oriental, Romance and Slavonic studies, as well as in phonetics and translation studies), both on linguistic and on literary and cultural topics. Apart from articles it publishes reviews of new academic books or special issues of academic journals.

The journal is indexed in CEEOL, DOAJ, EBSCO, and ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2019 No 1 (2019), 83–92

Aktuální problematika, tendence a metody česko-maďarského uměleckého překladu

[Current issues, tendencies and methods of Czech-Hungarian art translation]

Annamária Péntek, Elizabeth Kőrösová

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2019.8
announced: 31. 10. 2019

abstract

This study deals with problematic features of Czech-Hungarian translation, focusing primarily on issues regarding translations of contemporary Hungarian literature, not only from the aesthetic point of view but from a linguistic one as well. The study examines possible methods and processes in Czech-Hungarian literary translations published from 2000, highlighting translation solutions for non-standard issues. Within translatological research, various translation solutions are examined, taking into account grammatical and lexical features of the two languages. The study includes a summary of Czech-Hungarian translation difficulties as a practical guide for novice translators. An analysis of frequent mistakes in translating from Hungarian to Czech makes up a portion of this work. The study presents a survey of the problems in translating calques, dialects, and slang. Translation solutions are demonstrated with specific examples from translations of three Hungarian novels: A kőszívű ember fiai by Mór Jókai; Feleségverseny by György Spiró; and A lány, aki nem beszélt by Krisztina Tóth.

keywords: translation methods; processes and tendencies; translation mistakes; Hungarian; translation from Hungarian; translation into Czech; Hungarian literature; Mór Jókai; György Spiró; Krisztina Tóth

references (17)

1. Benešová, Michala, Dybalska Renata a Zakopalová Lucie (2013) Tvůrčí překlad ve výukovém procesu na polsko-českém příkladu, Praha: Karolinum.

2. Spiró, György (2009) Feleségverseny, Budapest: Magvető.

3. Spiró, György (2016) Žena, propánakrále!, Praha: Malvern.

4. Jókai, Mór (1924) Synové muže kamenného srdce: román, přeložil G. N. Mayerhoffer Praha: Fr. Borový.

5. Jókai, Mór (1964a) A köszívü ember fiai: 1869. köt. 1. Budapest: Akad. Kiadó.

6. Jókai, Mór (1964b) Synové muže kamenného srdce, přeložil Ladislav Hradský, vyd. 2., v SNKLU 1. Praha: SNKLU.

7. Kolmanová, Simona (2016) 'A kortárs magyar irodalom cseh nyelvű fordításai; Dialektológiai kérdések magyar-cseh nyelvi viszonylatban', in I. Czetter, R. Hajba a P. Tóth: VI. Dialektológiai Szimpozion, Nitra: Katedra středoevropských studií, Univerzita Konstantina filozofa, 427-437.

8. Kolmanová, Simona (2017) 'Český havran, nebo maďarský krkavec? Poznámky k teorii a praxi překladu ve středoevropském regionu (konfrontace překladatelských přístupů na maďarských a českých překladech Havrana E. A. Poea)', in J. Januška a T. Berkes. Hungarobohemica Pragensia: Studie k 60. narozeninám Evžena Gála / Tanulmányok Gál Jenő 60. születésnapjára, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 112-1265.

9. Kufnerová, Zlata (2009) Čtení o překládání, Jinočany: Nakladatelství H&H.

10. Kufnerová, Zlata, Zdena Skoumalová, Milena Poláčková, Jaromír Povejšil a Vlasta Straková (2003) Překládaní a čeština. Jinočany: H & M Vyšehradská.

11. Levý, Jiří (1971a) 'Bude teorie překladu užitečná překladatelům?', in Miroslav Červenka (ed.) Bude literární věda exaktní vědou?, Praha: Československý spisovatel, 147-157.

12. Levý, Jiří (1971b) 'Geneze a recepce literárního díla', in Miroslav Červenka (ed.) Bude literární věda exaktní vědou?, Praha: Československý spisovatel, 71-143.

13. Péntek, Annamária (2016) Srovnání překladatelských metod a postupů v překladech maďarské literatury do češtiny a slovenštiny první a druhé poloviny 20. století [online]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/166116 (access: 2019-03-26).

14. Popovič, Anton (1975) Teória umeleckého prekladu, Bratislava: Tatran.

15. Schreierová, Angelika (2018) 'Maďarština pro Čechy. Několik poznámek o specifických rysech gramatické struktury a o slovní zásobě maďarštiny', in Jiří Januška, Česko-maďarské ob(z)ory: kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů, Praha: Karolinum.

16. Tóthová, Krisztina (2015) A lány, aki nem beszélt, Budapest: Móra könyvkiadó.

17. Tóthová, Krisztina (2018) Dívka, která nemluvila, přeložila Eleonora Hamar, Praha: Baobab.

Creative Commons License
Aktuální problematika, tendence a metody česko-maďarského uměleckého překladu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


published: 4 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Download