AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) is an academic journal published by Charles University. It publishes scholarly articles in a large number of disciplines (English, German, Greek and Latin, Oriental, Romance and Slavonic studies, as well as in phonetics and translation studies), both on linguistic and on literary and cultural topics. Apart from articles it publishes reviews of new academic books or special issues of academic journals.

The journal is indexed in CEEOL, DOAJ, EBSCO, and ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2018 No 4 (2018), 139–148

Mits vindt zichzelf opnieuw uit. Het gelexicaliseerde ja, mits als nieuwe gebruiksvorm

[Mits becoming popular once more: lexicalized ja, mits as a new grammatical construction]

Gert Loosen

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2018.61
published online: 22. 03. 2019

abstract

Grammar and style books restrain the use of mits to a few grammatical constructions. Language users do not care about those restrictions and tend to vary, but always in respect to the semantic regularity described by Saskia Daalder: mits p, q (with q = the desired status for which p = conditio sine qua non). A new mits-construction arises in the twentieth century: the lexicalised Ja, mits.

keywords: mits; if; preposition; conjunction; lexicalisation

references (33)

1. van de Beek, Johan (2018). "Ik zou het liefst 'ja, mits' stemmen. Voor 'nee' kies ik niet". https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180319_00057957/ik-zou-het-liefst-ja-mits-stemmen-voor-nee-kies-ik-niet [geraadpleegd 18 juni 2018.

2. van Bork, Gerrit (2012). Algemeen letterkundig lexicon. Leiden: Stichting Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL).

3. Burger, Peter (1995). "Gaten in de taal", in: Onze Taal 12, 293–295.

4. Burger, Peter (1996). "Gaten in de taal", in: Onze Taal 6, 154–156.

5. Burger, Peter (1997). "Gaten in de taal", in: Onze Taal 7/8, 182–184.

6. Cocquyt, Bjorn (2003). "Wie leest De Standaard?". http://www.standaard.be/cnt/dexc21032003_012 [geraadpleegd 17 juni 2018].

7. Daalder, Saskia (2006). "Regelmaat en interpretatie bij mits-constructies in het moderne Nederlands", in: Voortgang 24, 51–60.

8. Daalder, Saskia (2007). "Een blik in het verleden van een voegwoord: mits in zijn functie van voorzetsel in ouder en nieuwer Nederlands", in: Voortgang 25, 401–419.

9. D'hulster, Marjan (2010). Beeldvorming in De Morgen, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad. Over de criminaliteit gepleegd door daders met een vreemde origine en de bestrijding ervan. https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/458/138/RUG01-001458138_2011_0001_AC.pdf.

10. Haesryn, Walter e.a. (1997). Algemeen Nederlandse Spraakkunst. http://ans.ruhosting.nl/e-ans/index.html [geraadpleegd 21 augustus 2015].

11. Taaladvies.Net: Mits (als voorzetsel). http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/554 [geraadpleegd 18 juni 2018].

12. Taaltelefoon: mits (betekenis, synoniem). https://www.taaltelefoon.be/mits-betekenis-synoniem [geraadpleegd 18 juni 2018].

13. Thijs, Bartie (2017). "Mits betaelende den tol daertoe staande; een verkenning van de constructie mits + participium presentis in het Nederlands van 1490–1670". https://dokupdf.com/download/mits-betaelende-den-tol-daartoe-staendepdf-_5a39b714d64ab2a614de186b_pdf.

14. Vindplaatsen van de aangehaalde mits-constructies

15. Anon. (1807). Decreten en Besluiten van Z. Maj. den koning van Holland van 9 Junij 1806 tot 30 dec. 1807. Volume 7.

16. Anon. (1913). "Iets over en voor onze Katholieke bibliotheken", in: De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad.

17. Anon. (1945). "De vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken", in: Ons Volk: den vaderlant ghetrouwe.

18. Anon. (2012). Bankbeleggen hypotheek. Hypothekenlink. http://www.hypothekenlink.nl/hypotheekvormen-hypotheek-soorten/bankbeleggen-hypotheek-bankbeleggen-hypotheken-bew.html [geraadpleegd 18 juni 2018].

19. Anon. (2017). "De 'Ja, mits' – cultuur toetsen aan de hand van een casus", in: Platform Gemeenten van de Toekomst. https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/themas/fysieke-leefomgeving/artikel/de-ja-mits-cultuur-toetsen-aan-de-hand-van-een-casus/ [geraadpleegd 18 juni 2018].

20. Bogaerts, Tine (2018). "RPM in België gebombardeerd tot 'het nieuwe kartel' voor ondernemingen. Wat is RPM eigenlijk?", in: Monard Law. https://www.monardlaw.be/fr/home/-/asset_publisher/3DwqCLLTN4YX/content/rpm-in-belgie-gebombardeerd-tot-het-nieuwe-kartel-voor-ondernemingen-wat-is-rpm-eigenlijk-/maximized [geraadpleegd 18 juni 2018].

21. C&P Furniture: "Algemene voorwaarden". https://cp.furniture/nl/terms-and-conditions [geraadpleegd 18 juni 2018].

22. Hermes, Johann (1779). Sophia's reize van Memel naar Saxen, Amsteldam: A. E. Munnikhuisen.

23. Holman, Theodor (2010). "Ja, mits, neen, tenzij", in: Het Parool.

24. Hoogenbirk, Adolf Jacob (1922). "Mengelwerk. Bij God verkoren.", in: De Grondwet.

25. Kranenburg, Mark (1999). "Tussen nee tenzij en ja mits", in: NRC. https://www.nrc.nl/nieuws/1999/10/14/tussen-nee-tenzij-en-ja-mits-7466268-a1074629 [geraadpleegd 18 juni 2018].

26. Leefkens, Gerhard (1840). Catechismus over het burgerlijk regt, Amsterdam.

27. Lips, Ton (2015). "Cursussen / clinics". http://www.lolpassiebiking.nl/cursussenclinics.html [geraadpleegd 18 juni 2018]

28. Protestantse, Kerk ed. (2016). Toolkit Handleiding oprichten kerkelijk noodfonds. Ramdharie, Stieven (2015). "Ja, Trump kan winnen mits hij het spel heel slim speelt", in: De Volkskrant. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ja-trump-kan-winnen-mits-hij-het-spel-heel-slim-speelt~bb672c37/ [geraadpleegd 18 juni 2018].

29. van Rossum, Martijn (2017). "'Ja, mits' bij uitbreiding in Overijssel", in: Nieuwe Oogst. https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2017/06/09/ja-mits-bij-uitbreiding-in-overijssel [geraadpleegd 18 juni 2018].

30. van Schelven, Gerrit (1912) (red.). "Historische Schetsen uit het Koloniale Leven" in: De Grondwet.

31. Sommer, Martin (2010). "Van ja mits naar nee tenzij" in: De Volkskrant. https://www.volkskrant.nl/politiek/van-ja-mits-naar-nee-tenzij~a1019817/ [geraadpleegd 18 juni 2018].

32. Stassen, Elsbeth (2011). "Doden van dieren: ja, mits …., of nee, tenzij ….?" https://www.wur.nl/en/Publication-details.htm?publicationId=publication-way-343133333337 [geraadpleegd 18 juni 2018].

33. van Wijck, Frank (2017). "Ja mits." in: Arts en Auto. https://www.artsenauto.nl/ja-mits/ [geraadpleegd 18 juni 2018].

Creative Commons License
Mits vindt zichzelf opnieuw uit. Het gelexicaliseerde ja, mits als nieuwe gebruiksvorm is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


periodicity: 4 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Download