AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) is an academic journal published by Charles University. It publishes scholarly articles in a large number of disciplines (English, German, Greek and Latin, Oriental, Romance and Slavonic studies, as well as in phonetics and translation studies), both on linguistic and on literary and cultural topics. Apart from articles it publishes reviews of new academic books or special issues of academic journals.

The journal is indexed in CEEOL, DOAJ, EBSCO, and ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2018 No 4 (2018), 131–138

Het Tsjechisch Nederlands in de oren van Nederlandse en Vlaamse modertaalsprekers

[Czech Dutch in the ears of Dutch and Flemish native speakers]

Marta Kostelecká

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2018.60
published online: 22. 03. 2019

abstract

This article is a proposal for a habilitation thesis and follows up a dissertation entitled A Contrastive Description of the Standard Pronunciation of Dutch and Czech from the Perspective of Czech Learners of Dutch. A number of crucial research questions are formulated in the text. First, a survey of the phenomenon of Czech Dutch is provided in this article in order to indicate the potential problems of its understandability for Dutch native speakers. Furthermore, the question of evaluation of the pronunciation is discussed. The evaluation criteria are summarized and the level of pronunciation that should be reached by non-native speakers, along with some attitudes to the language norm in the Netherlands and in Belgium.

keywords: Czech Dutch; understandability; language norm; Dutch Dutch; Belgian Dutch; standard language

references (22)

1. Beheydt, Ludo (2009). "Uitspraakonderwijs en normativiteit." Ongepubliceerde lezing St-Petersburg.

2. Beheydt, Ludo (2010). "Culturele identiteit en normativiteit", in: Liever meer of juist minder? Over normen en variatie in taal. Gent: Academia Press, 1–14.

3. Beheydt, Ludo (2011a). "De norm bestaat niet! De diversiteit aan normen op het gebied van uitspraak", in: Nederlands van nu 1 – 2011.

4. Beheydt, Ludo (2011b). "Kleur en verstaanbaarheid", in: Nederlands van nu 4 – 2011.

5. Beheydt, Ludo (2011c). "Uitspraakonderwijs Nederlands en normativiteit", in: Lage Landen Studies 2: Nederlands in het perspectief van uitspraakverwerving en contrastieve taalkunde. Gent: Academia Press, 119–143.

6. Blomme, Ines (2011). Nu versta ik je! Uitspraak Nederlands voor anderstaligen. Leuven/Den Haag: Acco.

7. Bossers, Bart (2008) (red.). Klassiek vakwerk. Amsterdam: Boom.

8. Bossers, Bart (2015) (red.). Klassiek vakwerk II. Amsterdam: Boom.

9. Ernestus, Mirjam en Gislaine Giezenaar (2015). "Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig", in: Bart Bossers (red.): Klassiek vakwerk II. Achtergronden van het NT2-onderwijs. Amsterdam: Boom, 143–155.

10. Heemskerk, Josee en Wim Zonneveld (2000). Uitspraakwoordenboek. Utrecht: Het Spectrum.

11. Hiligsmann, Philippe en Laurent Rasier (2007). Uitspraakleer Nederlands voor Franstaligen. Waterloo: Wolters-Plantyn.

12. Hiligsmann, Philippe (2011). "Moet Algemeen Nederlands nog steeds als norm fungeren voor het NVT-onderwijs in Franstalig België?", in: Liever meer of juist minder? Over normen en variatie in taal. Gent: Academia press, 215–229.

13. Kostelecká, Marta (2016). Konfrontační popis kultivované výslovnosti nizoozemštiny a češtiny z pohledu českého mluvčího. Ongepubliceerde dissertatie. Brno: Masarykova univerzita.

14. Krčmová, Marie (2009). Fonetika a fonologie. Brno: Masarykova univerzita. https://is.muni.cz/elportal/?id=852835. Geraadpleegd 10 februari 2018.

15. Lowie, Wander (2004). "De zin en onzin van uitspraakonderwijs", in: Levende Talen Tijdschrift, 5. http://www.lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/491. Geraadpleegd 10 februari 2018.

16. Rasier, Laurent (2007). "Uitspraakvaardigheid en de NT2/NVT-leerder. Van theorie en onderzoek naar onderwijspraktijk", in: Vakwerk 4. Achtergronden van de NT2-lespraktijk. Amsterdam: BV NT2.

17. Rasier, Laurent (2011). "Uitspraakonderwijs Nederlands aan anderstaligen", in: Lage Landen Studies 2: Nederlands in het perspectief van uitspraakverwerving en contrastieve taalkunde. Gent: Academia Press, 119–141. CrossRef

18. van Sleeuwen, Gabri en Anneloes Spaan (2013). Nu versta ik je! Uitspraak Nederlands voor anderstaligen. Leuven/Den Haag: Acco.

19. van Veen, Chris (2008). "De nadruk op uitspraak. Theoretische overwegingen en praktische voorbeelden", in: Klassiek vakwerk. Achtergronden van het NT2-onderwijs. Amsterdam: Boom, 137–147.

20. van Veen, Chris (2009). Uitspraaktrainer in de les. Uitspraakverbetering voor anderstaligen. Amsterdam: Boom.

21. van Veen, Chris e.a. (2011). Goed gezegd. Uitspraak voor anderstaligen. Amsterdam: Wpg-uitgevers BE-algemeen.

22. Verboog, Margreet (2008). "Verstaanbaar spreken: wat helpt en wat niet?", in: Bart Bossers (red.): Klassiek vakwerk. Achtergronden van het NT2-onderwijs. Amsterdam: Boom, 149–158.

Creative Commons License
Het Tsjechisch Nederlands in de oren van Nederlandse en Vlaamse modertaalsprekers is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


periodicity: 4 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Download