AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 48 No 2 (2012), 189–200

Degenerative Changes in the Cervical Spine With a Focus on the Intervertebral Disc Prolapse and its Verification Using Imaging and 3D Model

Tereza Píglová, Eva Tlapáková, Karel Jelen, Ondřej Fanta, Pavel Štursa

announced: 04. 02. 2015

abstract

Degenerative Changes in the Cervical Spine With a Focus on the Intervertebral Disc Prolapse and its Verification Using Imaging and 3D Model Degenerative changes in the cervical spine naturally come from the aging of the organism, but a number of modifiable factors accelerate the onset. Among such factors include especially hypokinesia and unilateral overloading of cervical spine. Modern imaging techniques can in detail detect these pathological processes, but are limited by the patient’s position during the investigation. The resulting series of images are used as the basis for further processing and creation of 3D model, which displays tissue specific for patients and generally can be used for other solutions space and stress calculation procedures in mathematical modeling of biomechanical solutions to the problem in the cervical segment of the axial system of man. Degenerativní změny krční páteře se zaměřením na výhřez meziobratlové ploténky a její verifikace pomocí zobrazovacích metod a 3D modelu Degenerativní změny krční páteře přicházejí z části přirozeně se stárnutím organismu, avšak řadou ovlivnitelných faktorů dochází k akceleraci jejich nástupu. Mezi takovéto urychlující faktory patří především hypokineze a jednostranné přetěžování krční páteře. Moderní zobrazovací techniky dokáží detailně tyto patologické procesy detekovat, ale jsou omezeny užitou zobrazovací metodou a polohou pacienta při vyšetřování. Vybrané série snímků jsme použili jako podklad pro další zpracování a tvorbu 3D modelu, který zobrazí tkáně konkrétních pacientů a obecně může sloužit pro další řešení prostorových a napěťově výpočtových postupů při matematickém modelování biomechanických řešení dané problematiky v cervikálním segmentu axiálního systému člověka.

keywords: degenerative changes; the cervical spine; imaging methods; 3D model degenerativní změny; krční páteř; zobrazovací metody; 3D model

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download