AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 48 No 2 (2012), 129–137

Kinematics of Upper Thoracic Spine During Simulated Rope Skipping

Ivana Jelínková, Milan Hybner

announced: 04. 02. 2015

abstract

Kinematics of Upper Thoracic Spine During Simulated Rope Skipping Poor posture negatively influences the function of organs. With the use of the skipping rope, the external and internal rotators of the shoulder can be activated. Functions of upper limb and of the axial system are linked. The external rotators, scapulothoracic muscles, help to erect the upper body. This pilot study tries to analyse kinematics of upper thoracic spine during simulated rope skipping. Three female subjects aged 28 ± 2 years, weight 56 kg ± 2 kg, height 167 cm ± 8 cm (mean ± SD) without pathology or injury of the shoulder girdle and spine were recruited. Subjects rotated the special training jump rope in two directions (forward and backward) at two different rotation speeds. Kinematic analysis (Qualisys) was used for determining the range of motion of external humeral rotation and extension of thoracic spine. During maximum speed forward rope rotation, curvature of upper thoracic spine was decreased. Kinematika horní hrudní páteře během nápodoby skákání přes švihadlo Vadné držení těla negativně ovlivňuje funkci orgánů. S využitím švihadla mohou být aktivovány vnitřní a vnější rotátory ramene. Funkce horní končetiny a osového systému jsou propojené. Vnější rotátory, skapulothorakální svaly, pomáhají napřimovat horní část těla. Tato pilotní studie se pokouší analyzovat kinematiku horní hrudní páteře během nápodoby skákání přes švihadlo. Zúčastnily se tři ženy věku 28 ± 2 roků, váhy 56 kg ± 2 kg, výšky 167 cm ± 8 cm (průměr ± směrodatná odchylka) bez patologie či zranění ramene. Subjekty točily speciálním tréninkovým švihadlem ve dvou směrech (vpřed a vzad) dvěma různými rychlostmi (pohodlná a maximální). Pro určení rozsahu pohybu vnější rotace paže a extenze hrudní páteře byl použit systém pro kinematickou analýzu Qualisys. Během točení vpřed maximální rychlostí se křivost horní hrudní páteře zmenšila.

keywords: kinematic analysis; internal and external rotation of humerus; kyphosis; jump rope kinematická analýza; vnější a vnitřní rotace kosti pažní; kyfóza; švihadlo

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download