AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 47 No 2 (2011), 208–214

Comparison of Detected Values Footscan – Kistler

Barbora Pánková, Petr Kubový, Ondřej Fanta, Karel Jelen

announced: 04. 02. 2015

abstract

Comparison of Detected Values Footscan – Kistler Commercially available devices objectifying the amount of pressure under the foot are often different in accuracy and reliability of results. The aim of this pilot study was to compare output values of plantar pressure within one step generated by the system Kistler and Footscan. Software synchronization of both devices was performed and it was found from the subsequent evaluation that the values of forces obtained from the device Footscan are lower than these obtained from the Kistler system. This linear correlation may be only used in the evaluation phase of the maximum loaded foot (peak area); in the phase of lightening foot from the ground the system Footscan is burdened with a significant error of measurement, probably due to nonlinearity in the mechanical properties of the surface of the measuring plate. Porovnání naměřených hodnot Footscan a Kistler Komerčně dostupná zařízení objektivizující velikost tlaku pod ploskou nohy se často liší přesností a spolehlivostí výsledků. Cílem této pilotní studie bylo porovnání výstupních hodnot tlaku během jednoho kroku získaných ze systému Footscan a Kistler. Byla provedena softwarová synchronizace výstupních hodnot z obou zařízení a dle následného vyhodnocení bylo zjištěno, že hodnoty síly působící na podložku získané z přístroje Footscan jsou nižší než ze systému Kistler. Tato lineární souvztažnost lze však použít pouze v hodnocení fází maximálního zatížení nohy (oblast peaků), ve fázi odlehčování nohy od podložky je systém Footscan zatížen značnou chybou měření, pravděpodobně v důsledku nelineárnosti mechanických vlastností povrchu měřicí desky.

keywords: Footscan; Kistler; measurement synchronisation; comparison Footscan; Kistler; porovnání výstupů; synchronizace měření

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download