AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 47 No 2 (2011), 185–196

Development of Vertical Ground Reaction Force after Hip Surgery

Richard Billich, Pavel Drda, Karel Jelen

announced: 04. 02. 2015

abstract

Development of Vertical Ground Reaction Force after Hip Surgery There has been a boom of diagnostic devices allowing objectification of walking quality recently. This study is focused on the development of vertical reaction forces during the four months following total hip arthroplasty (THA – “total hip arthroplasty”). The main objective of this work is to describe what walking dynamics of patients looks like after THA. Whether four months after surgery, when patients completed the rehabilitation and spa treatment and put support away, the vertical reaction forces of both the affected and unaffected limb reached the values common among the “healthy” population. Another objective is to determine whether there have any walking dynamics changes occurred in four months after operation from the status before surgery and 2 months after the surgery. Information about the development of vertical reaction forces after THA can be used for correct timing of the rehabilitation process and can help the patient to return faster to normal life as well as extend the life of the implant. Vývoj vertikální dynamiky chůze po operaci kyčelního kloubu V poslední době dochází k rozmachu diagnostických přístrojů umožňujících objektivizaci kvality chůze. Tato studie zaměřena na vývoj vertikální reakční síly v období čtyř měsíců po totální endoprotéze kyčelního kloubu (THA – total hip arthroplasty). Hlavním cílem této práce je popsat, jak vypadá dynamika chůze pacientů po THA, zda čtyři měsíce po operaci, kdy pacienti ukončili rehabilitaci, lázeňský pobyt a odložili oporu, dosahují hodnoty vertikální reakční síly jak postižené tak nepostižené končetiny hodnot, které jsou běžné u „zdravé“ populace. Dalším cílem je určit, zda nastaly čtyři měsíce po operaci v dynamice chůze pozitivní změny oproti stavu před operací či 2 měsíce po operaci. Informace o vývoji vertikální reakční síly po THA mohou sloužit ke správnému načasování rehabilitačního procesu, mohou pomoci pacientovi k rychlejšímu návratu do normálního života i k prodloužení životnosti implantátu.

keywords: walking; step cycle; walking phase; hip; total hip replacement; dynamic motion analysis; vertical reaction force chůze; krokový cyklus; fáze chůze; kyčelní kloub; totální náhrada kyčelního kloubu; dynamická analýza pohybu; vertikální reakční síla

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download