AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 47 No 1 (2011), 107–118

Comparison of the Activation of Selected Muscles during Sprint and Skipping

Ondřej Pařík, Vladimír Hojka, Radim Pavelka

announced: 04. 02. 2015

abstract

Comparison of the Activation of Selected Muscles during Sprint and Skipping The submitted paper discusses surface tension of individual muscles during athletic sprinting and a special running exercise (further only SRE), in this case skipping, measured by the analysis of electromyography record. We have measured sprint and SRE on the distance of 30 metres. At the same time the movement was synchronically video recorded from the side position of a video camera. The aim of this study was to describe the inclusion of individual muscles during sprint, but mainly how muscles participate when realizing skipping. The second aim was to describe to what extent muscles participate similarly during skipping with regard to the final movement – sprint. Furthermore, we can determine and describe how the exercise with its content is drawing on the final movement and if it fulfils at the same time the requirements of a special exercise rather than a generally developing exercise. The presumption is that skipping will fulfil the role of a special developing exercise only in a certain phase of movement, for which it is also preferentially used. Srovnání aktivace vybraných svalů při běhu-sprintu a při Skipinku Uvedený příspěvek se zabývá analýzou elektromyografického záznamu povrchového napětí jednotlivých svalů při atletickém běhu-sprintu a při speciálním běžeckém cvičení (dále jen SBC), v tomto případě skipinku. Měřen byl atletický běh a SBC na trati 30 metrů. Pohyb byl zároveň synchronizovaně zaznamenáván na videozáznam z bočního postavení videokamery. Cílem práce bylo popsat, jak se jednotlivé svaly zapojují při atletickém běhu, ale především, jak se zapojují při provádění skipinku. Druhým cílem bylo popsat, do jaké míry se svaly zapojují podobně při skipinku vzhledem k cílovému pohybu, tedy sprintu. Posléze je pak možné určit a popsat, jak se cvik svým obsahem přibližuje cílovému pohybu a jestli současně splňuje požadavky prvku speciálního a nikoli všeobecně rozvíjejícího. Předpoklad je, že skipink bude splňovat roli speciálně rozvíjejícího prvku pouze v určité fázi pohybu, ke kterému je také prioritně používán.

keywords: electromyography; sprint; special running exercise; skipping elektromyografie; sprint; speciální běžecké cvičení; skipink

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download