AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 47 No 1 (2011), 119–128

Body Composition of Elite Female Handball Players

Lucia Malá, Tomáš Malý, František Zahálka, Martin Tůma, Václav Bunc

announced: 04. 02. 2015

abstract

Body Composition of Elite Female Handball Players Body composition is considered a very important factor for athletes. Excessive adipose tissue acts as a dead weight in activities where the body mass must be repeatedly lifted against gravity during locomotion and jumping. The aim of the study was to determine body composition of a national team of female handball players (n = 16, age 24.0 ± 3.5 years, height 176.0 ± 6.5 cm, weight 72.5 ± 8.3 kg). Research data were obtained by means of a bioimpedance method (BIA 2000 M, Germany). We observed: absolute and relative amount of Fat Free Mass (FFM), percentage of Fat Mass (% FM), Body Cell Mass (BCM), Extra Cellular Mass (ECM) and their mutual ratio (ECM/BCM), Phase Angle (α), Total Body Water (TBW) distinguishing Extracellular Fluid (ECW) and Intracellular Fluid (ICW). The mean value of TBW is 54.98% of a female player’s body weight. TBW distribution was 67.88% in ICW and 42.12% in ECW. The mean value of FFM = 60.74 ± 1.48 kg. BCM was 50.40 ± 0.78 % of FFM (CQ), which in absolute value means 30.59 ± 0.83 kg. The ratio of ECM/BCM = 0.79 ± 0.03, α = 6.96 ± 0.19° and FM = 16.06 ± 0.65 %. Individual body composition parameters provide the values characteristic for elite female athletes. Inter-individual comparison also revealed differences in terms of player’s function. The presented data can serve as a certain top standard for comparisons of body composition quality in female players of the lower level with the aim to optimize and compensate the found differences. Tělesné složení elitních házenkářek Tělesnému složení musí sportovci věnovat velmi velkou pozornost. Nadměrné procento tuku představuje neaktívni hmotnost obzvláště v situacích, kdy tělesná hmota musí být během lokomoce a při výskocích opakovaně zdvíhána proti zemské přitažlivosti. Cílem studie bylo zjistit tělesné složení u reprezentačního družstva žen v házené (n = 16, věk 24.0 ± 3.5 roku, výška 176.0 ± 6.5 cm, hmotnost ±72.5 ± 8.3 kg). Tělesné složení bylo měřeno pomocí bioimpedanční metody (BIA 2000 M, Germany). Sledovanými parametry bylo absolutní a relativní množství beztukové hmoty Fat Free Mass (FFM), procentuální zastoupení tuku Fat Mass (% FM), tělesné buněčné hmoty Body Cell Mass (BCM), mimobuněčné hmoty Extra Cellular Mass (ECM) a jejich vzájemný poměr (ECM/BCM), fázový úhel Phase Angle (α), celková tělesná voda Total Body Water (TBW) s rozlišením extracelulární (mimobuněčné) tekutiny Extracellular Fluid (ECW) a intracelulární (buněčné) tekutiny Intracellular Fluid (ICW). TBW tvoří průměrně 54,98% tělesné hmotnosti hráčky. Distribuce TBW byla 57,88% v ICW a 42,12% v ECW. Průměrná hodnota FFM = 60,74 ± 1,48 kg. BCM představovala 50,40 ± 0,78 % z FFM (CQ), což je v absolutní hodnotě 30,59 ± 0,83 kg. Poměr ECM/BCM = 0,79 ± 0,03, α = 6,96 ± 0,19° a FM = 16,06 ± 0,65%. Jednotlivé parametry tělesného složení vypovídají o hodnotách odpovídajících sportovkyním elitní úrovně. Při inter-individuálním hodnocení byly také zjištěny rozdíly z hlediska hráčské funkce. Námi prezentované výsledky mohou pomoci jako jistý vrcholový standard pro porovnávání kvality tělesného složení hráček nižší výkonnostní úrovně s cílem optimalizace a kompenzace zjištěných rozdílů.

keywords: body cell mass; body constitution; elite sport; fat mass; handball vnitrobuněčná hmota; tělesná konstituce; elitní sport; házená

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download