AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 47 No 1 (2011), 47–60

The Physical Self-Concept and Workout in Fitness Centres

Daniela Stackeová

announced: 04. 02. 2015

abstract

The Physical Self-Concept and Workout in Fitness Centres Exercise in fitness centres is very popular leisure activity. This article offers results of research focused on Physical Self Perception changes in the group of fitness centres visitors caused by regular fitness training. This psychological benefit of fitness is one of the main topics of modern Sport and Exercise Psychology. Physical Self Perception change is conceived as a possible mediator of Total Self change. 100 people, 50 % men and 50 % woman who regularly visit fitness centres created the experimental group. We used Czech version of the test Physical Self Perception Profile (author Fox, 1990) by Tomešová (Tomešová, 2003, Tomešová, 2005) for diagnostic. Change of Physical Self-Concept was found out; the most important positive change was measured in Strength and General Physical Self-Worth factors. These results were compared with results of validity study made by Tomešová (Tomešová, 2003) which was done on a group of PE student and a group of non-athlete students. We found out the higher average values in Strength and General Physical Self-Worth factors than took Tomešová in the both groups of her study. On the opposite side, we found out the lower average values in Sport factor in comparison with results of Tomešová. It can be the cause of the fact that the main aim of fitness isn’t any sport performance, but health-related fitness, body shape and body composition. Tělesné sebepojetí a cvičení ve fitness centrech Cvičení ve fitness centrech je oblíbenou volnočasovou aktivitou. Práce přináší výsledky studie provedené na skupině návštěvníků fitness center, jejímž cílem bylo sledování změny tělesného sebepojetí vlivem pravidelného cvičení ve fitness centru. Toto téma je velmi aktuální pro současnou psychologii sportu. Změna tělesného sebepojetí je chápána především jako prostředník možné změny celkového sebepojetí. Sledovanou skupinu tvořilo 100 osob, 50 % žen a 50 % mužů pravidelně dlouhodobě navštěvujících fitness centrum. Pro diagnostiku byla použita česká verze testu Physical Self Perception Profile Kennetha R.Foxe (Fox, 1990) Profil tělesného sebehodnocení zpracovaná Evou Tomešovou (Tomešová 2003, Tomešová 2005). U sledované skupiny byla zjištěna změna tělesného sebepojetí, nejvýznamnější pozitivní změny byly ve faktorech Síla a Všeobecná tělesná sebeúcta. Při srovnání výsledků této studie s výsledky validizační studie Tomešové (Tomešová, 2003), provedené na skupině studentů tělesné výchovy a sportu a na skupině studentů nesportovců, byly u sledované skupiny zjištěny vyšší hodnoty ve faktorech Síla a Všeobecná tělesná sebeúcta ve srovnání s oběma skupinami ve studii Tomešové, naopak nižší průměrné hodnoty byly zjištěny u faktoru Sport. To svědčí pro specifický vliv dané aktivity, jejímž cílem není sportovní výkon, ale kondice, vzhled těla a jeho kompozice.

keywords: fitness; fitness training; exercise psychology; physical self; physical self perception profile fitness; cvičení ve fitness centrech; psychologie pohybových aktivit; tělesné sebepojetí; profil tělesného sebehodnocení

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download