AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 47 No 1 (2011), 61–67

Two Kinds of Games

Filip Kobiela

announced: 04. 02. 2015

abstract

Two Kinds of Games The article presents an ontological analysis of games. In every game one could distinct four constitutive elements: players, game rules, material substratum of the game and intentional world of the game. The last element corresponds with make-believe quality of games. These are two kinds of acts of playing (creating the world of the game): performative and kinetic. The article presents an analysis of these two kinds of acts of playing and presents the division of games (performative-based/kinetic-based) which is ontologically fundamental and sets two radically different groups of games. Kinetic games are based on physical, kinetic aspect of the player’s bodies and material tools they use in the game. Performative games are based on transmission some pieces of information. This division enables us to indicate some non-trivial facts about games, like implicit presence of laws of physics in kinetic games or double character or rules in performative games. Interesting fact is that although these two groups of games are very different in the terms of kinds of acts of playing (and also kinds of effort connected with these acts) there is at least one performative-kinetic hybrid game – chessboxing. Dva druhy her Článek prezentuje ontologickou analýzu her. V každé hře lze rozlišit čtyři základní prvky: hráče, pravidla hry, materiální podstatu hry a intencionální svět hry. Poslední prvek koresponduje s předstíranou kvalitou hry. Existují dva druhy aktů „hraní“ (stvoření světa ve hře): výkonové a kinetické. Článek tyto dva druhy „hraní“ analyzuje a současně rozděluje hry na výkonově a kinetické orientované, které jsou ontologicky založené, a vymezuje dvě radikálně odlišné skupiny her. Kinetické hry, které jsou založeny na fyzických, pohybových aspektech hráčů a materiálních nástrojů – instrumentů, které ve hře používají. Performativní hry jsou založeny na přenosu některých informací. Toto rozdělení nám umožňuje specifikovat některá ne jednoduchá fakta o hrách, jakými jsou implicitní přítomnost fyzikálních zákonů v kinetických hrách nebo dvojí charakter pravidel v performativní hrách. Zajímavým faktem je, že ačkoliv tyto dvě skupiny her se velmi liší, z hlediska druhů herních činností (a také druhů úsilí spojených s těmito úkony) existuje alespoň jedna výkonově-kinetická hybridní hra – chessboxing, která kombinuje box s šachy.

keywords: classification of games; games rules; ontology klasifikace her; pravidla her; ontologie

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download