AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 47 No 1 (2011), 34–46

Role of Self-Esteem in Overweight Reduction and Yoga Training Intervention Effects

Milada Krejčí

announced: 04. 02. 2015

abstract

Role of Self-Esteem in Overweight Reduction and Yoga Training Intervention Effects Yoga practice is associated with numerous health improvements, including psychological health and self-control management. Yoga intents methods and techniques which effectively can compensate physical and psychical tensions as lack of movement and the modern life style load on nervous system. The study reports the effects of interventional yoga training for people with overweight. The aim of the study was to develop self-esteem in participants during the yoga training and to accomplish significant changes in overweight reduce of participants. The study was conducted for 336 volunteers (153 males, 183 females) in the three age groups (adolescents, middle age, seniors). Before and after the interventional program the participants were investigated in somatic and psychological tests, e.g. BMI, measuring of diameters of 10 skin folds with calipers, Self-perception gamut and Open sentences questionnaire. Psychological analyze of self-perception and self-esteem level after yoga training in female ES and male ES document self-esteem promotion and a shift from anxiety to state fair, from depressive moods to vitality, from fatigue to force, from confusion and uncertainties to self-respect. In experimental samples (ES) the significant discrepancy between input and check out BMI was perceptible. Also significant positive changes in the reduction of diameters of 10 skin folds were recorded in female and male ES after the yoga intervention. The study results suggest that yoga may be beneficial in overweight management. It can be concluded that regular practice of interventional yoga program for a minimum of three months improves interpersonal characteristics of self-control and self-esteem which help as important qualities in successful body weight reducing. Role sebeúcty při snižování nadváhy a efekty intervenčního jógového tréninku Jógový trénink je často asociován se zlepšením zdravotního stavu včetně duševního zdraví a zvládnutí sebekontroly. Jóga zahrnuje metody a techniky které mohou efektivně kompenzovat fyzické a psychické napětí zapříčiněné např. nedostatkem pohybu a zátěží současného životního stylu na nervový systém. Výzkumná studie předkládá výsledky aplikace a evaluace intervenčního jógového tréninku u lidí s nadváhou. Cílem výzkumu bylo rozvinout sebeúctu u participantů v průběhu jógového tréninku a dosáhnout u nich signifikantních změn při redukci nadváhy. Výzkumná studie byla připravena pro 336 dobrovolných účastníků (153 mužů, 183 žen) ve třech věkových skupinách (adolescenti, lidé ve věku střední dospělosti, senioři). Před intervenčním programem a po intervenčním programu byli participanti vyšetřeni v somatických a psychologických měřeních: BMI, kaliperace deseti podkožních řas, sebepercepční škála POP, dotazník nedokončených vět. Psychologická analýza v ES žen i mužů dokumentuje rozvoj sebeúcty a posun od úzkosti ke stavu pohody, od depresivních nálad k vitalitě, od únavy k aktivitě, od konfúze a nejistoty k sebepotvrzení a sebeúctě. Dále z výsledků u mužů i žen ES byl zjištěn signifikantní rozdíl mezi vstupní a výstupní hodnotou BMI. Také v redukci tloušťky kožních řas byly zjištěny pozitivní signifikantní rozdíly u mužů i u žen ES. Výsledky studie potvrzují, že jóga může představovat užitečný a účinný postup k redukci hmotnosti. Lze vyvodit, že pravidelný intervenční jógový program s minimální dobou tří měsíců vede ke zlepšení sebekontroly a sebeúcty a optimalizaci tělesné hmotnosti.

keywords: self-esteem; overweight reduction; yoga training; somatic and psychic effects of yoga on overweight control sebeúcta; redukce nadváhy; jógový trénink; somatické a psychické účinky jógy na kontrolu nadváhy

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download