AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 46 No 2 (2010), 93–103

Value Types among Physically Active Seniors and Youth

Michal Pěkný, Pavel Slepička

announced: 04. 02. 2015

abstract

Value Types among Physically Active Seniors and Youth The paper looks at the issue of value types among seniors and young people, both physically active and inactive. Values and value types were identified based on the Schwartz Value Survey questionnaire (SVS). The validity of the questionnaire was reviewed in a major study in the Czech Republic (Kavalíř, 2003). Among physically active seniors, the characteristic values tend to be in line with the security value type in the sense of both the closest social environment and wider social contexts. This is analogous to the group of physically inactive seniors and seems to be generally true of the entire senior population. Among young people involved in competition sport, we find value types (Self-direction, Stimulation, Hedonism, Achievement, Power) that are typical of competitive sport in general including such characteristics as competitiveness, assertiveness, emotionality, and striving for social status, success and economic reward. Hodnotové typy aktivně sportujících seniorů a mládeže Stať je zaměřena na problematiku hodnotových typů skupiny seniorů a skupiny mládeže, a to jak sportujících, tak nesportujících jedinců. Pro zjišťování hodnot a hodnotových typů byl použit dotazník Schwartz Value Survey Questionnaire (SVS), Dotazník byl v ČR revalidizován ve výzkumné studii (Kavalíř 2003). Pro sportující seniory jsou charakteristické hodnoty promítající se do hodnotového typu bezpečí spojeným jak s bezpečím v nejbližším sociálním okolí, tak i v celospolečenském měřítku, což je ostatně obdobné i v souboru nesportujících seniorů a má zřejmě obecnější platnost v seniorské populaci. Pro závodně sportující mládež ze sledovaného souboru jsou typičtější hodnotové typy (Sebezaměření, Stimulace, Hedonismus, Úspěch, Moc), které jsou spojeny charakteristickými rysy závodního sportu, za které lze považovat především soutěživost, snahu o sebeprosazení, emocionálnost i možnost dosáhnout určité společenské prestiže, úspěchu i ekonomického ocenění.

keywords: values; value types; value orientation; seniors; youth hodnoty; hodnotové typy; hodnotová orientace; sport

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download