AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 46 No 2 (2010), 85–92

Means of Field Diagnostics of Motor Manifestation of Laterality and Its Flaws

Martin Musálek, Jan Štochl

announced: 04. 02. 2015

abstract

Means of Field Diagnostics of Motor Manifestation of Laterality and Its Flaws The aim of this study is to describe the current state of field diagnostics of motor manifestations of laterality and cerebral dominance, to show which diagnostic tools are used and what their weaknesses are. It was discovered that the questionnaire which is often created only for adult population is the most frequent tool. There is hardly ever scientifically elaborated methodology and reasoned diagnostic quality of these tools. Motor tests focusing on the comparability of performance and the quality of a motor task in two similar motive organs are only used to limited extend. Due to the complexity of functional asymmetry of cerebral hemispheres, we suppose to that the questionnaire preference method can only be regarded as a rough estimate of the real cerebral dominance. Způsoby terénní diagnostiky motorických projevů laterality a její nedostatky Cílem této studie je popsat současný stav terénní diagnostiky motorických projevů laterality a cerebrální dominance, ukázat jaké diagnostické nástroje jsou používány a kde mají své nedostatky. Bylo zjištěno, že nejčastěji používáním diagnostickým nástrojem je dotazník, který je vytvořen velmi často pouze pro dospělou populaci. Chybí vědecky propracovaná metodologie a zdůvodněná diagnostická kvalita těchto nástrojů. Pouze v omezené míře jsou využívány proficienční motorické testy, které jsou zaměřeny na porovnatelnost výkonu a kvality provedení motorického úkolu dvou stejných hybných orgánů. Vzhledem ke složitosti funkční asymetrie mozkových hemisfér se domníváme, že dotazníkovou metodu preference lze považovat pouze jako hrubý odhad skutečné cerebrální dominance.

keywords: cerebral dominance; preference; proficiency; test battery cerebrární dominance; preference; proficienční motorické testy

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download