AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 46 No 2 (2010), 74–84

Changes in Selected Parameters of Postural Stability in School Age Children

Lenka Černá, František Zahálka, Václav Bunc, Tomáš Gryc, Tomáš Malý, Martin Nosek

announced: 04. 02. 2015

abstract

Changes in Selected Parameters of Postural Stability in School Age Children The aim of the study is to describe changes in selected parameters of postural stability while standing with eyes open and closed in boys and girls aged 7–11 years. Monitored parameters included center of pressure (COP) velocity and standard deviation (SD) of velocity. The sample consisted of 144 children from a primary school, i.e. 85 boys and 69 girls. Stability was measured on FootScane plate for 30 seconds at a frequency of 33 Hz. The results show a decrease of center of pressure (COP) velocity and SD of velocity with age while standing with eyes open and closed. In a standing position with eyes open, age changes of stability are more pronounced in the first half of the period, while in a standing position with eyes closed they are more remarkable in the second half of the period. In all age groups, COP velocity and SD of velocity were higher while standing with eyes closed when compared to the standing position with eyes open. On average, girls achieved lower values of COP velocity and SD of velocity than boys. Differences are disappearing after the ninth year of age. Postural stability of primary school children improves with age for both boys and girls. With the loss of visual information, postural stability declines. At the age of nine years, girls show a better postural stability than boys. Změny ve vybraných parametrech posturální stability u dětí školního věku Cílem studie je popsat změny vybraných parametrů posturální stability ve stoji s očima otevřenýma a zavřenýma u chlapců a dívek ve věku 7 až 11 let. Sledovanými parametry byly rychlost COP a SD rychlosti. Soubor tvořilo 144 dětí prvního stupně základní školy z toho 85 chlapců a 69 dívek. Stabilita byla měřena na zařízení FootScan po dobu 30 sekund s frekvencí 33 Hz. Výsledky ukazují na pokles rychlosti COP a SD rychlosti s věkem ve stoji s otevřenýma i zavřenýma očima. Ve stoji s otevřenýma očima jsou věkové změny stability výraznější v první polovině období, ve stoji se zavřenýma očima v druhé polovině období. Ve všech věkových skupinách byla rychlost COP i SD rychlosti ve stoji se zavřenýma očima vyšší oproti stoji s otevřenýma očima. V průměru dosáhly nižších hodnot rychlosti i SD rychlosti dívky oproti chlapcům. Rozdíly se ztrácejí po devátém roce věku. Posturální stabilita dětí mladšího školního věku se zlepšuje s věkem u chlapců i dívek. Se ztrátou zrakových informací se posturální stabilita zhoršuje. Dívky v devíti letech vykazují lepší posturální stabilitu než chlapci.

keywords: postural stability; center of pressure; primary school children posturální stabilita; střed tlakového působení nohou; děti mladšího školního věku

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download