AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 46 No 1 (2010), 97–115

Comparison of the Muscle Activity during the Run with One or Both Stabilizers in Handicapped Skiers of the Group LW2

Petra Matošková, Vladimír Süss, Bronislav Kračmar

announced: 04. 02. 2015

abstract

Comparison of the Muscle Activity during the Run with One or Both Stabilizers in Handicapped Skiers of the Group LW2 The paper compares the EMG activity of selected muscles during skiing of the handicapped LW2 skiers in the run with one or both stabilizers. Results of the three case studies show that in selected muscles on the right lower limb (m. gluteus medius, m. tensor fasciae latae, m. adductor longus, m. tibialis anterior, m. gastrocnemius – cap. laterale and mediale, m. peroneus longus) there are significant differences in the EMG activity in the observed runs. The presumption of the significant difference in the intensity of muscle inclusion between the stated runs has been proved, with the exception to m. gluteus medius. There was a certain increase in the electrical potential during the run with one stabilizer. However, these differences are in both tested persons no significant. A significant difference has been measured in the third tested person. For the next similar research we suggest to combine the SEMG methods and kinematical analysis with measuring the strength, which the skier uses to influence the ski and also stabilizers. Komparace aktivity zapojených svalů při jízdě s jedním nebo oběma stabilizátory u handicapovaných lyžařů skupiny LW2 Příspěvek se zabývá porovnáním EMG aktivity vybraných svalů při lyžování handicapovaných lyžařů skupiny LW2 při jízdě s jedním nebo oběma stabilizátory. Výsledky tří případových studií ukazují, že u vybraných svalů na pravé dolní končetině (m. gluteus medius, m. tensor faciae latae, m. adductor longus, m. tibialis anterior, m. gastrocnemius – cap. laterále a mediale, m. peroneus longus) jsou významné rozdíly v EMG intenzitě ve sledovaných jízdách. Předpoklad významnosti rozdílů v intenzitě zapojování svalů mezi uvedenými typy jízd handicapovaných lyžařů se potvrdilo, s výjimkou svalu m. gluteus medius. I u tohoto svalu se jedná o určitý nárůst el. potenciálu při jízdě s jedním stabilizátorem, ale tyto rozdíly jsou u dvou probandů zanedbatelné. U třetího probanda se jedná o signifikantní rozdíl. Pro další výzkum lyžování lyžařů s jednostrannou nadkolenní amputací doporučujeme spojit metody SEMG a kinematické analýzy s měřením síly, kterou působí lyžař na lyži a také na stabilizátory.

keywords: Skiing; handicap; EMG; stabilizers; LW2 Lyžování; handicap; EMG; stabilizátory; LW2

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download