AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 46 No 1 (2010)

Shoulder Muscles Adaptation to Throwing Motion in Adolescent Handball

Inese Pontaga, Janis Zidens

announced: 04. 02. 2015

abstract

Shoulder Muscles Adaptation to Throwing Motion in Adolescent Handball Sport specializations with regular, repeated throwing motions cause increase of the shoulder internal rotator muscles produced torques and power in a dominant (prevailing throwing) arm in comparison with a non-dominant arm muscles. An aim of our investigation is to determine an asymmetry of the dynamometry characteristics in the dominant and non-dominant arm muscles, and a relationship between the shoulder rotator muscles isokinetic dynamometry characteristics and the ball throwing speed in the adolescent handball players. Fourteen elite adolescent handball players participated in the investigation detecting by an isokinetic dynamometer system the muscles characteristics in the shoulder external–internal rotation movements. The eccentric–concentric muscles contractions obtained by the dynamometer system partly reproduced the handball throwing movement. The throwing speed of the ball was measured by a reflected light method. A difference between dominant and non-dominant arms muscles characteristics in the concentric contractions is none significant. After the eccentric contractions of the shoulder external rotator muscles the average and maximal power production of the shoulder internal rotator muscles significantly increases. The best correlation is determined between the ball throwing speed and the average power of the internal rotator muscles in concentric contractions after concentric contractions of the external rotator muscles, where r = 0.78 and p = 0.09. Adaptace svalů ramene na hod u mladých házenkářů Sportovní specializace s pravidelným opakováním hodů vyvolává zvýšení síly vnitřních rotátorů ramene odhodové paže ve srovnání se svaly paže neodhodové. Cílem šetření je vymezit asymetrii v dynamometrických charakteristikách svalů odhodové a neodhodové paže, zjistit vztah mezi izokinetickými dynamometrickými charakteristikami rotátorů ramene a určit rychlost vystřeleného míče u mladých házenkářů. Vyšetření charakteristik vnějších a vnitřních rotačních pohybů svalů ramene systémem isokinetického dynamometru se zúčastnilo 14 vybraných mladých házenkářů. Odstředivé a dostředivé svalové kontrakce zjištěné na dynamometrickém systému částečně reprodukují pohyb při házenkářském hodu. Rychlost vystřeleného míče byla měřena metodou odraženého světla. Rozdíl v charakteristikách dostředivé kontrakce svalů odhodové a neodhodové paže není významný. Maximální i průměrná síla vnitřních rotátorů ramene významně vzrostla po odstředivé kontrakci vnějších rotátorů. Nejvyšší korelace (r = 0,78, p = 0,09) byla zjištěna mezi rychlostí vystřeleného míče a průměrnou silou vnitřních rotátorů v dostředivé kontrakci po dostředivé kontrakci vnějších rotátorů.

keywords: shoulder internal rotator muscles; isokinetic dynamometry; eccentric and concentric contractions; throwing speed; handball vnitřní rotátory ramene; izokinetická dynamometrie; odstředivá a dostředivá kontrakce; rychlost vystřeleného míče; házená

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download