AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 46 No 1 (2010), 27–35

The Recording and Analysis of Sports Training Using a Specialized Software Application, With Multi-Endurance Sports As an Example

Jiří Suchý, Josef Dovalil

announced: 04. 02. 2015

abstract

The Recording and Analysis of Sports Training Using a Specialized Software Application, With Multi-Endurance Sports As an Example Detailed records are an integral part of managing the training process. A number of theoretical and practical complications are encountered in the selection of appropriate parameters and the flawless processing of training data. The use of information technology to record and analyse training offers a significant simplification of this complicated process. In the text we define key general and special indicators for training multiendurance sports, which are summarised in a theoretical model. On the basis of that model we developed a specialised software application for the processing, recording and analysis of training for multi-endurance sports, which was then verified in a pilot test. The application allows the user to work with the data entered to structure training for multiendurance sports. Evidence a anal ýza tréninku za využití specializovaného software na příkladu multidisciplinních sportů Nedílnou součástí řízení tréninkového procesu je jeho detailní evidence. Volba vhodných parametrů a dokonalé zpracování dat o tréninku se setkává s řadou teoretických i praktických komplikací. Využití výpočetní techniky k evidenci a analýze tréninku nabízí významné usnadnění tohoto komplikovaného procesu. Vybrané klíčové obecné a speciální ukazatele dostatečně charakterizující trénink vytrvalostních vícebojů jsme zpracovali do teoretického modelu. Na základě tohoto modelu jsme zpracovali a následně na základě pilotního praktického ověření verifikovali specializovaný software určený ke zpracování, evidenci a následné analýze tréninku. Prezentovaný software umožňuje s vloženými údaji operativně pracovat pro potřeby stavby tréninku vytrvalostních vícebojů.

keywords: sports training; (computerised) training analysis; training planning and supervision; multi-endurance sports; triathlon sportovní trénink; vytrvalostní víceboje; triatlon; (počítačová) analýza tréninku; plánování a kontrola tréninku

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download