AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 46 No 1 (2010), 5–18

Attendance at Basketball Matches: A Multilevel Analysis with Longitudinal Data

Ondřej Pecha, William Crossan

announced: 04. 02. 2015

abstract

Attendance at Basketball Matches: A Multilevel Analysis with Longitudinal Data Multilevel analysis is used to evaluate the elements which compose fan attendance in Czech basketball. The data set analyzed is comprised of a ten year study of 18 teams which played in the highest Czech basketball league. This study differs from other demand studies which evaluate fan attendance in that a cultural secondary sport, basketball, is studied in a globally semi-periphery country, the Czech Republic. Previous studies have focused on primary sports in globally core countries. The study shows multilevel analysis to be a useful methodology for demand studies of fan attendance. It was shown that there is a slightly increasing linear tendency in attendance across time. The independent variables of final place and number of foreigners and are measured across time as the time-varying predictors of the dependent variable of fan attendance within teams. The independent variable of hall capacity was considered as the timeinvariant predictor of growth rates and attendance initial statuses between teams. It was shown that final place is and number of foreigner players is not a good single predictor of attendance, respectively. Finally, the findings confirmed that the growth rate within teams is limited by the team’s hall capacity. Návštěvnost basketbalov ých utkání: víceúrovňová analýza s longitudinálními daty V této studii byla provedena víceúrovňová analýza návštěvnosti basketbalových utkání extraligy v České republice. Do analýzy bylo zahrnuto celkem 18 týmů, které alespoň jeden rok během desetiletého intervalu hrály v této nejvyšší soutěži. Jedním z cílů článku je představit víceúrovňovou analýzu jako vhodnou metodologii pro výzkumy dlouhodobé návštěvnosti v případech, kde design studie je nevyvážený. Výsledky naznačují, že během sledovaného období návštěvnost mírně rostla. Dále bylo sledováno, jaký vliv na růst návštěvnosti má celkové umístění týmu a počet zahraničních hráčů, kteří působí v týmu danou sezonu. Bylo zjištěno, že umístění týmu výrazně ovlivňuje návštěvnost, zatímco vliv počtu zahraničních hráčů na návštěvnost je zanedbatelný. Kromě těchto dvou časově proměnlivých nezávisle proměnných se vzala do úvahy i role kapacity haly při zkoumání vlivu na návštěvnost. Tato časově invariantní nezávisle proměnná plnila úlohu přirozené horní hranice návštěvnosti a limitovala míru růstu návštěvnosti uvnitř jednotlivých týmů.

keywords: fan attendance; multilevel analysis; longitudinal study; basketball divácká návštěvnost; víceúrovňová analýza; longitudinální studie; basketbal

157 x 230 mm
published: 2 x per year
print price: 190 czk
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Download