AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 1 (2021), 25–35

Úloha Evropského parlamentu při prosazování lidských práv ve společné obchodní politice

[The Role of the European Parliament in the Promotion of Human Rights in the EU Common Commercial Policy]

Ondřej Svoboda

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.2
announced: 12. 03. 2021

abstract

The Common commercial policy of the European Union has been changing its nature after the adoption of the Lisbon Treaty as the protection of human rights is today its important dimension. There are several reasons for this development and the expanding role of the European Parliament is undoubtedly one of them. This article aims to assess and demonstrate the European Parliament’s role on the basis of several specific case-studies in the area of negotiations of free trade agreements, the Generalised System of Preferences, and the debate on responsible business conduct of multinational enterprises. It comes to the conclusion that the European Parliament has become an influential actor in the Common commercial policy advocating for the use of trade instruments to promote human rights abroad.

keywords: common commercial policy; European Union; European Parliament; human rights; generalised system of preferences; free trade agreements

references (57)

1. BARTELS, L. The EU's Human Rights Obligations in Relation to Policies with Extraterritorial Effects. European Journal of International Law, 2015, Vol. 25, No. 4, s. 1071-1091. CrossRef

2. BARTELS, L. The European Parliament's role in relation to human rights in trade and investment agreements. Policy European Parliament, Department DG External Policies EXPO/B/DROI/2012-09, 2014.

3. BEKE, L. - D'HOLLANDER, D. - HACHEZ, N. - PÉREZ, B. Report on the integration of human rights in EU development and trade policies. 30. září 2014.

4. BENDINI, R. In-depth Analysis: the European Union's trade policy, five years after the Lisbon Treaty. European Parliament's Directorate-General for External Policies, DG EXPO/B/PolDep/Note/2014_76, 2014.

5. BENOIT-ROHMER, F. et al. Human Rights Mainstreaming in EU's External Relations. European Parliament Directorate-General for External Policies of the Union. EXPO/B/DROI/2008/66, 2009.

6. CREMONA, M. Structural Principles and their Role in EU External Relations Law. Current Legal Problems, 2016, Vol. 69, No. 1, s. 35-66. CrossRef

7. CUYVERS, L. - SOENG, R. The impact of the EU Generalized System of Preferences on exports and GSP utilization by Asian and Latin American countries. Journal of International Trade Law and Policy, 2013, Vol. 12, No. 1, s. 80-97. CrossRef

8. Dohoda z Lomé IV, 15. prosince 1989 [1991] OJ L229/3.

9. Doporučení Evropského parlamentu ze dne 14. září 2017 Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost k jednáním o modernizaci obchodního pilíře dohody o přidružení EU-Chile (2017/2057(INI)).

10. Evropská komise. Trade and Sustainable Development (TSD) chapters in EU Free Trade Agreements (FTAs), 11. července 2017

11. Evropská komise. Feedback and way forward on improving implementation and enforcement of Trade and Sustainable Development chapters in EU Free Trade Agreements, 26. února 2018.

12. Evropský parlament. Answer given by Vice-President Mogherini on behalf of the Commission, P-005597/2017, 27. října 2017.

13. GEOFFREY, H. The Role of the European Parliament in Human Rights Protection. In: BENEDEK, W. - KARL, W. et al. (eds.). European Yearbook on Human Rights. Vienna: Intersentia, 2009, s. 109-120.

14. HRADILOVÁ, K. - SVOBODA, O. Sustainable Development Chapters in the EU Free Trade Agreements: Searching for Effectiveness. Journal of World Trade, 2018, Vol. 52, No. 6, s. 1019-1042.

15. KADDOUS, C. The Transformation of the EU Common Commercial Policy. In: EECKHOUT, P. - LOPEZ-ESCUDERO, M. (eds.). The European Union's External Action in Times of Crisis. Oxford: Hart Publishing, 2016, s. 429-451.

16. KRAJEWSKI, M. The Reform of the Common Commercial Policy. In: BIONDI, A. - EECKHOUT, P. - RIPLEY, S. (eds.). EU Law After Lisbon. Oxford: Oxford University Press, 2012, s. 292-312. CrossRef

17. LEAL-ARCAS, R. EU Trade Law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019. CrossRef

18. LEBZELTER, T. - MARX, A. Is EU GSP+ Fostering Good Governance? Results from a New GSP+ Compliance Index. Journal of World Trade, 2020, Vol. 54, No. 1, s. 1-30.

19. Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2012 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Obchodní dohody proti padělatelství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy, Austrálií, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Spojenými státy mexickými, Marockým královstvím, Novým Zélandem, Singapurskou republikou, Švýcarskou konfederací a Spojenými státy americkými (12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE)).

20. LOEWENTHAL, J.-P. Articles 13-18. In: KELLERBAUER, M. - KLAMERT, M. - TOMKIN, J. (eds.). The EU Treaties and the Charter of Fundamental Rights: a Commentary. Oxford: Oxford University Press, 2019.

21. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008.

22. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/821 ze dne 17. května 2017, kterým se stanoví povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí.

23. Nelegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2016 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Uzbekistán na straně druhé, kterým se mění dohoda s cílem rozšířit její působnost na dvoustranný obchod s textilními výrobky, s přihlédnutím k pozbytí platnosti dvoustranné dohody o textilních výrobcích (16384/1/2010 - C7-0097/2011 - 2010/0323(NLE) - 2016/2226(INI)).

24. ONDŘEJEK, P. Podvýbor pro lidská práva Evropského parlamentu projednal Zprávu o dopadu finanční a hospodářské krize na lidská práva. In: Výzkumné centrum pro lidská práva [online]. 31. 1. 2013 [cit. 2020-09-29]. Dostupné na: https://www.vclp.cz/news/podvybor-pro-lidska-prava-evropskeho-parlamentu-projednal-zpravu-o-dopadu-financni-a-hospodarske-krize-na-lidska-prava/.

25. PETRUCCI, F. - BOSSUYT, J. - DE FEYTER, K. - FORESTI, M. - DOMINGO, O. - MONTI, S. Thematic Evaluation of the European Commission Support to Respect of Human Rights and Fundamental Freedoms (Including Solidarity with Victims of Repression): Final Report. Vol. 1, 2011.

26. Rada EU. Council Conclusions of 29 May 1995, reported in EU Bulletin 1995-5.

27. Rada EU. Conclusions of 20 July 2015 on the Action Plan on Human Rights and Democracy 2015-2019, 20. července 2015.

28. Rámcová dohoda o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Úřední věstník EU L 304/47, 20. listopadu 2010.

29. RAUNIO, T., WAGNER, W. Towards parliamentarisation of foreign and security policy?. West European Politics, 2017, Vol. 40, No. 1, s. 1-19. CrossRef

30. Rezoluce Rady OSN pro lidská práva č. 26/9 ze dne 26. června 2014.

31. REID, E. Balancing Human Rights, Environmental Protection and International Trade: Lessons from the EU Experience. London: Hart Publishing, 2015.

32. RICHARDSON, L. The Post-Lisbon Role of the European Parliament in the EU's Common Commercial Policy: Implications for Bilateral Trade Negotiations. EU Diplomacy Papers, 2012, No. 5.

33. SIMOES, F. D. The European Parliament's Oversight Powers Over Trade and Investment Negotiations. European Investment Law and Arbitration Review, 2017, Vol. 2. CrossRef

34. SCHOLZ, H. What future for the WTO? Making Trade Work for Development After Nairobi: discussion paper for the 2016 Annual Session of the Parliamentary Conference on the WTO, PC-WTO/2016/R.3, 27. května 2016.

35. SVOBODA, O. Změny společné obchodní politiky po stanovisku Soudního dvora EU k dohodě o volném obchodu EU-Singapur. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2019, Vol. LXV, č. 2. CrossRef

36. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. února 2006 o doložce o lidských právech a demokracii v dohodách Evropské unie (2005/2057(INI)).

37. ŠTĚRBOVÁ, L. Lisabonská smlouva a společná obchodní politika EU. Současná Evropa, 2010, No. 2.

38. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2010 o lidských právech, sociálních a environmentálních normách v mezinárodních obchodních dohodách (2009/2219(INI)).

39. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. dubna 2011 o budoucí evropské mezinárodní investiční politice (2010/2203(INI)).

40. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. září 2011 o nové obchodní politice pro Evropu v rámci strategie Evropa 2020 (2010/2152(INI)).

41. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. června 2012 o Obchodní dohodě mezi EU a Kolumbií a Peru (2012/2628(RSP)).

42. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2013 o dopadu finanční a hospodářské krize na lidská práva (2012/2136(INI)).

43. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. října 2013 o jednáních mezi EU a Čínou o dvoustranné investiční dohodě (2013/2674(RSP)).

44. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. ledna 2016 o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2016 (2015/3035(RSP)).

45. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. února 2016 o zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem (2015/2932(RSP)).

46. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2016 k nové a inovativní budoucí strategii pro obchod a investice (2015/2105(INI)).

47. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2016 o Myanmaru, zejména o situaci Rohingyů (2016/2809(RSP)).

48. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. března 2017 o Filipínách - případ senátorky Leily M. De Limaové (2017/2597(RSP)).

49. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o stěžejní iniciativě EU pro oděvní průmysl (2016/2140(INI)).

50. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. října 2018 o příspěvku EU k závaznému nástroji OSN, který by upravoval činnost nadnárodních společností a dalších podniků z hlediska lidských práv (2018/2763(RSP)).

51. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2018 o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2017 a o politice Evropské unie v této oblasti (2018/2098(INI)).

52. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2018 o Vietnamu, zejména o situaci politických vězňů (2018/2925(RSP)).

53. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2018 o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2017 a o politice Evropské unie v této oblasti (2018/2098(INI)).

54. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2019 k provádění nařízení (EU) č. 978/2012 o systému všeobecných celních preferencích (2018/2107(INI)).

55. VELLUTI, S. The Promotion and Integration of Human Rights in EU External Trade Relations.Utrecht Journal of International and European Law, 2016, Vol. 32, No. 83. CrossRef

56. WOOLCOCK, S. EU Trade and Investment Policymaking After the Lisbon Treaty. Intereconomics, 2010, Vol. 45, No. 1. CrossRef

57. ZAMFIR, I. Human rights in EU trade agreements: the human rights clause and its application. European Parliamentary Research Service, PE 637.975, 2019.

Creative Commons License
Úloha Evropského parlamentu při prosazování lidských práv ve společné obchodní politice is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
published: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download