AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

–––

We are pleased to inform you that the journal Acta Universitatis Carolinae Iuridica was the first journal of the Faculty of Law of Charles University to be included in the prestigious international database SCOPUS. This Elsevier database is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature in the world. The editors of the journal expect from the inclusion in the elite SCOPUS database not only an increase in the readership of the journal, but also an increase in interest in the publication of papers by both Czech and foreign authors.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 2 (2020), 65–77

Formy správní činnosti ve vztahu k omezení vlastnického práva

[Forms of Administrative Activities with Relation to Limitation of Right to Property]

Jana Balounová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.12
announced: 07. 07. 2020

abstract

The article deals with particular forms of administrative activities which can restrict constitutionally guaranteed right to property, especially with secondary legislation, administrative decision and measure of a general nature. The aim of the paper is to introduce these particular forms of administrative activities and differences between them and to analyse how the right to property can be restricted by these forms of administrative activities.

keywords: forms of administrative activities; right to property; limitation of right to property; secondary legislation; administrative decision; measure of a general nature

references (11)

1. BAROŠ, J. - HERC, T. - JÄGER, P. - LANGÁŠEK, T. - MAJERČÍK, Ľ. - MATOUŠEK, L. - MLSNA, P. - POPOVIČOVÁ, L. - POSPÍŠIL, I. - RYCHETSKÝ, P. - UHL, P. Ústava České republiky: Komentář. Dostupné v systému ASPI, KO1_1993CZ, stav 1. 8. 2015.

2. HANDRLICA, J. Ochranná a bezpečnostní pásma. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, 216.

3. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016, 599 s.

4. JEMELKA, L. - PONDĚLÍČKOVÁ, K. - BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019, 1048 s.

5. KOCOUREK, T. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí. Praha: Leges, 2012, 280 s.

6. KOCOUREK, T. Opatření obecné povahy dle vodního zákona. Právní rozhledy. C. H. Beck: Praha: 2010, roč. 18, s. 650-656.

7. KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. Praha: C. H. Beck, 2019, 568 s.

8. PRŮCHA, P. Správní právo. Obecná část. 8. vyd. Brno - Plzeň: Nakladatelství Doplněk a Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012.

9. STEJSKAL, V. Zákon o ochraně přírody a krajiny: Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, 576 s.

10. VÍCHA, O. Horní zákon: Komentář. Dostupné v systému ASPI, KO44_1988CZ. Stav k 24. 4. 2019.

11. VOMÁČKA, V. - KNOTEK, J. - KONEČNÁ, M. - HANÁK, J. - DIENSTBIER, F. - PRŮCHOVÁ, I. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018, 704 s.

Creative Commons License
Formy správní činnosti ve vztahu k omezení vlastnického práva is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
published: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download