AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

AUC IURIDICA, Vol 65 No 2 (2019), 151–168

Proč by měl povaleče Hilsnera znát každý právník?

[Why Should Every Lawyer Know Idler Leopold Hilsner?]

Michal Urban, Eliška Hronová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2019.22
announced: 20. 06. 2019

abstract

This article concentrates on the case of Leopold Hilsner, a young Jew who was in 1899 accused and most probably unjustly sentenced to death for a ritual murder of a nineteen-year old woman Anežka Hrůzová, whose body was found a few days before Easter. The first part of the article sums up the historical facts about the Hilsner Case and emphasises the anti- Semitic atmosphere in the society at the end of 19th century. This atmosphere intensively contributed to a conviction of Leopold Hilsner for an alleged ritual murder. The authors discuss several characteristics of the proceeding which had in their view an impact on the progress and the final judgment of the trial. They describe the relationship between a client and an attorney and stress the role of Hilsner defence lawyer, dr. Auředníček. Furthermore, they debate particularities of a jury trial, which was brought in the Hilsner Case, and describe personal engagement of Tomáš Garrique Masaryk, professor of Charles University in Prague and later president of Czechoslovakia, in the case. In conclusion, the authors stress that the Hilsner Case and its message are too important to be forgotten.

keywords: Leopold Hilsner; T. G. Masaryk; hatred; ritual murder; trial

references (24)

1. <bez popisu>

2. BAUMAN, Z. Modernita a holocaust. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003.

3. CURTIS, M. The Hilsner Case and Ritual Murder. Human Rights Review, duben 2004, roč. 5, č. 3. CrossRef

4. ČAPEK, K. Zima 34. In: ČAPEK, Karel. O umění a kultuře III. Praha: Československý spisovatel, 1986, citováno dle https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/34/76/15/o_umeni_a_kulture_iii.pdf.

5. ČAPEK, K. Hovory s T. G. Masarykem. Praha: Československý spisovatel, 1990, citováno dle https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/34/75/88/hovory_s_t_g_masarykem.pdf.

6. FRANKL, M. The Background of the Hilsner Case. Political Antisemitism and Allegations of Ritual Murder 1896-1900. Judaica Bohemiae. Židovské muzeum v Praze, 2001

7. GORPHE, F. Reforms of the Jury-System in Europe: France and Other Continental Countries. Journal of Criminal Law and Criminology. 1936, vol. 27, č. 2. Dostupné na: https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2628&context=jclc CrossRef

8. HAMILTON, A. J. -JAY, J. - MADISON, J. Listy federalistů: soubor esejí psaných na podporu nové Ústavy předložené federálním Shromážděním 17. září 1787. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1994.

9. CHABRIS, CH. F. - SIMONS, D. J. The invisible gorilla: and other ways our intuitions deceive us. New York: Crown, 2010.

10. Kolektiv autorů. Hilsnerova aféra a česká společnost 1899 - 1999. Praha: židovské muzeum v Praze, 1999.

11. KOSEK, J., Citadela nebo doupě; v zajetí ambivalence - zamyšlení nad některými zdroji a souvislostmi díla Franze Kafky. In KYSELA, J. - URBAN, M. (eds). Literatura a film jako zrcadlo práva a právníků. Praha: Leges, 2017.

12. KOVTUN, J. Tajuplná vražda: Případ Leopolda Hilsnera. Praha: Sefer, 1994.

13. KÜHN, Z. Laický prvek v justici - archaismus v 21. století nepotřebný? In: Jiné právo [online].3. 10. 2008. Dostupné na: < http://jinepravo.blogspot.cz/2008/10/laick-prvek-v-justici-archaismus-v-21.html>.

14. MASARYK, T. G.: Nutnost revidovati proces polenský. Praha: Čas, 1899.

15. NOVOTNÝ, L. JUDr. Auředníček - zapomenutá obět hilsneriády. KROK • Kulturní revue Olomouckého kraje, Olomouc, 2009, ročník 9., č. 4, s. 43-44.

16. SHAW, J. Iluze paměti: falešné vzpomínky a proč jim věříme. Praha: Paseka, 2017.

17. SCHELLE, K. Vývoj trestního řízení. Ostrava: Key Publishing, 2012. ISBN 978-80-7418-139-9.

18. ŠTAUD, V. Svědek v trestním řízení, bakalářská práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Brno, 2010, s. 2. Dostupné na: < https://is.muni.cz/th/285294/pravf_b/Bakalarka_SVEDEK_v_TR.txt>.

19. THALER, R. H. - SUNSTEIN, C.R. Nudge: improving decisions about health, wealth and happiness. London: Penguin Books, 2009.

20. URBAN, M.: Starý dobrý právnický svět Karla Čapka. In: KYSELA, J., URBAN, M. (eds). Literatura a film jako zrcadlo práva a právníků. Praha: Leges, 2017.

21. VAŘEJČKA, Roman: Hilsneriáda. Diplomová práce. PedF MU Brno, 2011.

22. VYCHYTA, J., Obhájce v trestním řízení, Praha, diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013.

23. Yes, I'd lie to you: Dishonesty in politics is nothing new; but the manner in which some politicians now lie, and the havoc they may wreak by doing so, are worrying. The Economist [online]. 2016 [cit. 2017-08-08]. Dostupné z: https://www.economist.com/news/briefing/21706498-dishonesty-politics-nothing-new-manner-which-some-politicians-now-lie-and

24. ZAKARIA, F. Budoucnost svobody. Praha: Academia, 2004.

Creative Commons License
Proč by měl povaleče Hilsnera znát každý právník? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
published: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download